This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hrubín, František: Noc s Verlainem (Nesmírný krásný život)

Portre of Hrubín, František

Noc s Verlainem (Nesmírný krásný život) (Czech)

Za únorové noci bez konce
ječivé bičování sirén.
Dech měst se zlomil.
Ve sklepích nesly hloučky hlemýždí
své prázdné domy.
Tma, jenom tma.

V mém náletovém zavazadle
několik básní z Verlaina.
Čekals, že zhaslé světlo ještě zhasne.
Tak zhoustlo ticho po tom vytí,
že mezi stránkami se vzňal
bělostný měsíc z jedné básně –
bělostný měsíc,
bratr lun.

Studeným jasem otřel čelo mé,
prošel zdí jako hustou mlhou
a stoupal pustým schodištěm,
až chvění listnatého háje
odělo vylidněný dům.

Tu vyloupl se ze svraskalých střech:
bělostný měsíc.
A jeho jas
rozlil se v lesích,
rozlil se v nás.

Dunění v dálce. Zatímco se domy
na prach rozpadaly,
stoupal a zvedal klenutí
slavičí katedrály,
bělostný měsíc Verlainův,
vysoko, svobodný a tichý –

navěky mír. 
minimap