This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hrabal, Bohumil: Szigorúan ellenőrzött vonatok (Ostře sledované vlaky in Hungarian)

Portre of Hrabal, Bohumil
Portre of Zádor András

Back to the translator

Ostře sledované vlaky (Czech)


„Eléve Hrmo,“ zavolal pan přednosta.
A jdu do kanceláře, salutuji a vypínám se.
„Elév Miloš Hrma se hlásí ve službě!“
„Posaď se,“ řekl pan přednosta a vstal od stolu a na hlavu se mu položil list z palmy. Pak stál chvíli přede mnou, jeho vyplakané oči putovaly po mé uniformě, pak mi dopnul knoflík u kabátu. „Tak Hrmo, jestlipak sis všiml, že tady nemáme telegrafistku?“
„Zdeničku Svatou!“ povídám.
„Svatou... aha!“ odprskl pan přednosta, „ale neslyšel jsi ve městě nic?“
„Neslyšel, ale co má být?“
„To je divný. Na našeho pana výpravčího už jezdějí div ne hromadný výpravy! Jako by měl čtyři nohy! Dvě hlavy! Pěkně proslavil tu naši tichou, klidnou staničku, pěkně!“
„A to on pan výpravčí Hubička zase ano,“ povídám, „jak jsem sloužil v Dobrovici a pan výpravčí mě zaškoloval, tak zase se na něj jezdila dívat celá trať... to jak přetrhl s jistou dámou kanape pana přednosty...“
„To rakouský, vikslajvantový kanape?“ vyvalil oči pan přednosta, „takovýhle?“
„Přesně takový,“ povídám.
„Miloši, posaď se,“ zvlídněl pan přednosta. A sám se obkročmo posadil na druhý taburet a přiložil ruku k uchu.
„To takhle odejel poslední noční osobní vlak,“ povídám do přednostova ucha, „a od večera seděla s námi v dopravní kanceláři taková fešná dáma a kouřila cigarety a pila víno. A k půlnoci povídá pan výpravčí Hubička: Miloši, jseš teprv záškolák, ale já ti věřím. Vezmeš to za mě tak na dvě hodinky. A tak jsem sloužil a výpravčí Hubička odvedl tu dámu do kanceláře pana přednosty. A já jsem sem tam položil ucho na dveře kanceláře pana přednosty a slyším: Kočičko, tělo to potřebuje, tělo to žádá...“
„To prase jedno huňatý, vepřový!“ zvedl se pan přednosta a díval se oknem přes uklánějící se a vrkající holuby na perón, kde stál výpravčí.
„Kdyby to na něm bylo aspoň vidět, ta jeho kujebácká nátura!“ křičel pan přednosta, a výpravčí Hubička si strčil prst do ucha a třepal jím, jako by měl v uchu zalehlou vodu.
„Tichá voda břehy mele,“ povídám, „ale v jednu hodinu po půlnoci, kdy náklaďák odvezl vagóny cukru, poslouchám a slyším z kanceláře pana přednosty takový zvuk, jako když šoupete s rakví... A pak rána! Vběhnu do kanceláře pana přednosty a ta dáma leží na kanapi na zádech nahatá a s takhle roztaženýma nohama! A pan výpravčí Hubička leží na zemi v podvlíkačkách, tak jak leží voják v našem kostele, když se otevřel boží hrob. A povídá mi: Miloši, špatně jsem chytil kontrafaleš. Spadl jsem z oltáře lásky...“
„Ta hyéna skvrnitá!“ křičel pan přednosta a opřel se o futro okna a zíral na výpravčího, který stál rozkročen na perónu a díval se do nebe.
„A jak tam ležela ta důra na přednostově kanapi, jak?“ obrátil se pan přednosta.
„Když dovolíte, já vám to předvedu,“ povídám a ukázal jsem na vikslajvantovou pohovku a hodil jsem sebou a ve vzduchu jsem se otočil a stáhnul se na záda. A pan přednosta se nade mnou nakláněl a hrozil.
„Takhle ať se válí s děvkama v čekárně! Ale ne na kanapi svýho přednosty!“
„Protože na přednostenský kanape může sedat jen pan přednosta,“ povídám.
„Sám to uznáš, ale tomu praseti vepřovýmu nic není svatý!“ křičel.
A posadil jsem se a povídám: „Ale pane přednosto, to ještě není všecko, podívejte se!“ vzal jsem přednostu za rukáv a ukázal, „a tady, v těchhle místech, tady rupnul ten vikslajvant po celý šířce...“
„Kanape přetrhli!“ křičel pan přednosta, „přednostovi přetrhli kanape vejpůl. Ale to je tím, že nic už nad lidma není! Ani Bůh, ani mýtus, ani alegorie, ani symbol. Jsme na světě sami, proto je dovolený všecko... ale ne pro mě! Pro mě je Bůh! Ale pro támhleto prase vepřový existuje jen vepřová, knedlík, zelí...“
A pan přednosta už nemluvil, jen dýchal, funěl, díval se na perón, na záda výpravčího Hubičky.
„To je ďábel,“ řekl za chvíli. „Chlap, kterej už deset let mohl bejt někde přednostou maličký staničky na jednokolejce, ale pořád bez jediný hvězdičky. Jen ho chtějí povýšit, už vyvede nějakou prasárnu, zatímco já pořád postupuju.“
„Slyšel jsem,“ povídám, „že budete povýšenej na inspektora státních drah.“
„Mám být.“
„Ach, to místo tří hvězdiček budete mít hvězdu jen jednu, ale vroubenou inspektorskou zahrádkou!“ zvolal jsem.
„Tak, Miloši,“ zasnil se přednosta. „Takovej příklad tady máte,“ řekl a otevřel skříň a vyjmul novou blůzu, na které už byla vyšitá zahrádka s diamantovou hvězdou, „takovej přiklad máte ve mně, a jako bych házel perly sviním.“


PublisherČeskoslovenský spisovatel, Praha
Source of the quotationBohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky, p. 21-24.

Szigorúan ellenőrzött vonatok (Hungarian)


- Hrma gyakornok! - kiáltotta a főnök úr.
Bementem az irodába, tisztelegtem, és kifeszítettem a mellemet.
- Hrma gyakornok szolgálatra jelentkezik!
- Ülj le - mondta a főnök úr, és felállt az asztal mellől, aminek következtében egy pálmalevél rátelepedett a fejére. Egy ideig csak állt az öreg, vörös szemét végigjártatta az uniformisomon, aztán begombolta a gallérgombomat. - No, Hrma, észrevetted-e, hogy nincs itt a távírásznőnk?
- Nincs itt a Zdenička?
- De nincs ám! - csattant fel a főnök úr. - Nem hallottál semmit a városban?
- Nem hallottam, főnök úr. Csak nem történt valami baj?
- Hát ez furcsa. Mert ide már majdnem csoportosan járnak az emberek a forgalmi tiszt urat bámulni! Mintha négy lába volna! Meg két feje! Szép kis dicsőséget szerzett a mi csendes kis állomásunknak!
- Ja, a Hubička forgalmista úr, az aztán igen - mondom -, amikor Dobrovicében szolgáltam, és a forgalmista úr tanított, akkor meg az egész pálya járt oda bámulni a forgalmista urat... merthogy egy bizonyos hölggyel kirepesztette a főnök úr kanapéját...
- Az osztrák viaszosvászon kanapét? - meresztette a szemét a főnök úr. - Olyat, mint ez itt?
- Pontosan ilyet - mondom.
- Ülj le, Miloš - szelídült meg a főnök úr. Lovagló ülésben letelepedett a másik taburettre, és a kezét a füléhez emelte.
- Egyszer este - mondom a főnök úr fülébe - egy hölgy jött be az irodába. Sokáig üldögélt velünk, bort iszogatott meg cigarettázott. Éjfél felé, amikor már az éjszakai személy is elment, azt mondja Hubička forgalmista úr: „Miloš, még csak gyakornok vagy, de én bízom benned. Vedd át helyettem a szolgálatot egy-két órácskára.” Hát én szolgáltam, Hubicka forgalmista úr pedig bevitte azt a hölgyet a főnök úr irodájába, és nem sokára azt hallottam, hogy; „De cicuském, a test megköveteli, a testnek szüksége van rá”...
- Hijnye, a mocskos disznaja! - kelt fel a taburettről a főnök úr, és a hajlongó meg turbékoló galambok fölött kinézett a peronra, ahol Hubička forgalmista úr állt.
- Ha legalább meglátszana rajta az a kujon csődörtermészete! - kiabálta a főnök úr, Hubička forgalmista úr pedig bedugta a kisujját a fülébe, és úgy rázta, mintha víz ment volna bele.
- Lassú víz partot mos - mondom -, de éjfél után egy órakor, amikor a teher is kiment a cukorral, olyan hangokat hallottam a főnök úr irodájából, mintha valami koporsót tologatnának... Aztán valami zuhanás! Beszaladok a főnök úr irodájába, hát a hölgy meztelenül fekszik a kanapén, szétvetett lábbal, Hubička forgalmista űr meg a földön fekszik alsónadrágban, akárcsak a katona azon a templomképen, amelyiken felnyitják az Isten sírját. És azt mondja: „Miloš, rosszul sikerült a kontrafals. Lepottyantam a szerelem oltáráról”...
- A megveszekedett foltos hiénája! - kiabálta a főnök úr, és nekitámaszkodva az ablaktoknak, tovább nézte a forgalmi tiszt urat, amint terpeszállásban az eget bámulja.
- És hogy feküdt az a ringyó a főnök kanapéján, hogy? - fordult meg a főnök úr.
- Ha meg tetszik engedni, megmutatom - mondom, s odamutattam a viaszosvászon kanapéra, ráültem és hátravetettem magam. És a főnök űr fölém hajolt, és az öklét rázta.
- Még ha a váróteremben henteregne a lotyóival! De a főnöke kanapéján!
- Úgy is van - mondom -, a főnöki kanapén csak a főnök úrnak szabad ülni.
- Látod, te ezt elismered, de annak a mocskos disznónak semmi se szent! - kiabálta a főnök úr.
Felültem és azt mondtam:
- De főnök úr, még nem mondtam el, hogy aztán mi volt. Tessék idenézni! - megfogtam a főnök úr kabátja ujját, és odahúztam a kanapéhoz. - Itt, ezen a helyen repedt ki a viaszosvászon. Egész szélességében.
- Kirepesztették a kanapét? - kiabált a főnök úr. - Kettérepesztették a főnök kanapéját? Ez mind azért van, mert az emberek nem ismernek tekintélyt maguk fölött! Se Istent, se mítoszt, se allegóriát, se szimbólumot! Egyedül vagyunk a világon, minden meg van engedve... de nem nekem! Mert én félek az Istentől! De az a mocskos disznó nem fél! Annak semmi se szent... csak a sertéssült knédlivel meg káposztával...
Többet nem mondott a főnök úr, csak lihegett, fújt, nézte a peront meg Hubička forgalmi tiszt úr hátát.
- Ez az ember ördög - szólalt meg aztán. - Már legalább tíz éve főnök lehetne valami egyvágányú kis állomáson, de még egyetlen rozettája sincs. Mindig éppen akkor csinál valami disznóságot, amikor elő akarják léptetni. Én meg szépen haladok előre.
- Hallottam - mondom -, hogy államvasúti felügyelővé léptetik elő a főnök urat.
- Igen, beszélnek róla.
- Ó, akkor három csillag helyett csak egy csillagja lesz a főnök úrnak, de arany mezőben! - mondtam.
- Látod, Miloš - ábrándozott el a főnök úr -, ilyen jó példával járok elöl - és a szekrényből egy vadonatúj blúzt húzott ki, amelynek a gallérjára már rá volt varrva a gyémánt csillag arany mezőben -, ilyen jó példával járok elöl, de mit ér az egész? Mintha igazgyöngyöt szórnék a disznóknak!


PublisherKritetion, Bukarest
Source of the quotationTáncórák idősebbeknek és haladóknak, p. 71-74.

minimap