This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Holan, Vladimír: Falak – Fal, Másik fal, Mindenesetre, Egy teljesen másfajta fal, (Nokturnál – Stĕna, Jiná zeď, Pro všechno, Docelá jiná zeď, Zeď in Hungarian)

Portre of Holan, Vladimír

Nokturnál – Stĕna, Jiná zeď, Pro všechno, Docelá jiná zeď, Zeď (Czech)


STĚNA

Krásná vápenná stěna, která se zrcadlí o hnojůvce,
má z věčnosti víc než kámen na kryptě.
Neskončeně, nevědomě a přitom teple
žije mezi Bohem a lidmi
a na její jedinou rozchlíplou trhlinu
hledí z božské strany kůň
a z Lidské strany natrčená oj.

Krásná a krutá stěna!

*
JINÁ ZEĎ

To zde je zeď... Zeď, jejíž světlo,
protilehlé pustým krokům ozvěny,
je po levici lůny. Ohňově
lze se jí vyhnout. Vyhasle
vylučuje se už tím, že je bez vyloučení.
A přece, jak rád se o ni opřeš,
neboť nebyla stavěna z kamenů dalších,
nýbrž z kamenů budoucích!

*
PRO VŠECHNO

Zeď... Zeď z lásky k sadu
a z nenávisti k lidem.
Na vnitřní straně je více stromů
než plodů. Na straně vnější
je více hříchů než stehen.
Ta zeď, byť silná je a vysoká
a hrotitá, přece jen vábí.
Pro všechno v jejích škvírách
číhají zmije. Dobrá zeď!

*
DOCELA JINÁ ZEĎ

Zeď, docela jiná zeď, jsoucí
dost dlouho, teprve když se setmí,
a tedy hlavně až potmě,
zeď zpředu kamenná a zezadu z cihel...

Stárnoucí člověk, který neví,
kam jít, a chtěl by někam dál,
bije do ní hlavou a prosí:
„Podvol se, podvol, vždyť nejsi dálka,
ty jsi jen vzdálenost!“

Ale ona si nedá vymluvit,
že vůbec není...

*
ZEĎ

Proč těžký je tvůj let,
proč se tak dozdí?
- Mluvil jsem patnáct let
do zdi

a zeď tu vláčím sám
ze svého pekla,
aby teď ona vám
všechno řekla...PublisherPaseka, Praha
Source of the quotationSpisy 8.,Nokturnál

Falak – Fal, Másik fal, Mindenesetre, Egy teljesen másfajta fal, (Hungarian)


FAL

A trágyalében tükröződő gyönyörű, meszelt falnak
több a köze az örökléthez, mint egy kriptakőnek.
Befejezetlen s öntudatlan ugyan, de meleg -
az isten és az ember között áll,
s a közepén tátongó egyetlen repedésre
az isten felől egy ló néz,
az ember felől egy felmeredő szekérrúd.

Gyönyörű, kegyetlen fal!

MÁSIK FAL

Ez itt fal... Fal, melynek fénye
a visszhang csupasz léptének átellenében
az öl bal felére esik. Lángolva
lehet kitérni előle. Kihunytát
azzal zárja ki, hogy túl van a kizártságon.
S mégis szivesen reá támaszkodsz,
mert nem a soros,
de eljövendő téglákból épült.

MINDENESETRE

Fal... A kert felé - szeret,
az emberek felé - gyűlöl.
Belül több a fa, mint a gyümölcs,
kint több a bűn, mint a comb, öl.
E fal, bár szilárd és magas,
s csupa szöglet, él - csábít.
Réseiből kígyók lesnek ránk.
Jó fal!

EGY TELJESEN MÁSFAJTA FAL

Fal - ez egy teljesen másfajta fal, már elég régen
áll, de főleg ha besötétedik,
tehát éjszaka.
Elülről nézve kő, hátulról nézve tégla...

Az öregedő férfi, ki nem tudja,
hová menjen, de tovább szeretne menni,
a falba veri a fejét s szól:
- Engedj, jaj, engedj, hisz te nem a messzeség,
csak a távolság vagy!

A fal pedig kitart amellett,
hogy egyáltalán nincs...

FAL

Mért nehéz s mért késik
a repülésed?
- Engem tizenöt évig
csak a fal értett.

S hozom most, poklomból jövet,
a falat is, itt bent,
s e fal majd elmond nektek
- helyettem - mindent.PublisherEurópa Könyvkiadó, Budapest
Source of the quotationÉjszaka Hamlettel, p. 229., 237., 239., 241., 245.

minimap