This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hachenburg, Hanuš: Terezín (Terezín in Hungarian)

Portre of Hachenburg, Hanuš

Terezín (Czech)

Ta troška špíny v špinavých zdech

a kolem ta trocha drátu

a 30 000, kteří spí.

Kteří se jednou probudí

a kteří jednou uvidí

rozlitu svoji vlastní krev.

 

Byl jsem kdys dítětem - před dvěma lety

To mládí toužilo pro jiné světy.

Nejsem již dítětem – viděl jsem nach,

teď jsem již dospělým, poznal jsem strach,

krvavé slovo a zabitý den.

To již je jiné než bubáci jen!

 

Avšak já věřím, že dneska jen spím,

se svým že dětstvím se navrátím,

s tím dětstvím tam jak s planou růží,

jak se zvonem, který ze sna ruší,

jak s matkou, která vadné dítě

miluje nejvíc ženstvím zpitě.

Jak hrozné mládí, které pase

po nepříteli, po provaze,

 

jak hrozné mládí, jež v svůj klín

si řekne: ten dobrým, ten zas zlým.

Tam v dáli kdes spí dětství sladce,

v cestičkách tam ve Stromovce,

tam nad tím domem, kdes se sklání

kde zbylo pro mne pohrdání,

tam kdesi v zahradách a v květu,

kde z matky jsem se zrodil k světu

- abych plakal.

 

V plameni svíčky na pelesti spím

a jednou snad již pochopím,

že byl jsem hrozně malý tvor,

zrovna tak malý, jak ten chór

těch 30 000, jichž život spí,

tam v Stromovce se probudí,

otevře jednou oči své,

a poněvadž mnoho prohlédne,

tak usne zas…Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://is.muni.cz/th

Terezín (Hungarian)

Mocskos szó, mocskos épület,

szögesdrót körülötte,

bent harmincezren alszanak,

és egyszer majd, ha kél a nap,

felébrednek, s látják alant

elfolyni saját vérüket.

 

Kisgyerek voltam valaha, ennek már három éve,

ki másféle szóra vár, gyöngédre, szépre,

de már nem vagyok kisgyerek, gyűlölni megtanultam,

már tudom, mi a félelem, felnőttem, van már múltam.

Szennyes szavak, halott napok,

Mumustól félni már ki fog!

 

Mégis hiszem, hogy most csak alszom,

s fölnevet reggel gyermekarcom,

mint édes, kicsi rózsabimbó;

harang ébreszt, álomból hívó,

s mint beteg gyermeket az ágyban,

anyai kar ölelne lágyan.

Élünk a bitófa tövében,

fejünk felett hóhérkötéllel.

 

Hogy mondhatod a kisgyereknek:

ez jó, az rossz, tedd meg, ne tedd meg?

A gyerekkor ott messze szunnyad

a fák között, végén az útnak,

ott túl azon a régi házon,

ami volt egykor boldogságom.

Az volt kisgyerekkorom háza,

ott hozott anyám a világra,

hogy sírva sírjak…

 

Ágyam mellett gyertyák égtek,

egyszer talán mindent megértek,

oly kicsiny voltam akkor én,

mint ez a költemény.

A harmincezer alvó lélek

Egyszer majd ott a fák közt ébred,

szemét kinyitja,

s mert lát annyi kínt,

elalszik megint… Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://magyar-irodalom.elte.hu

Related videos


minimap