This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Hálek, Vítězslav: Evensong / LXI (Večerní písně / LXI in English)

Portre of Hálek, Vítězslav
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

Večerní písně / LXI (Czech)

Nekamenujte proroky!
Neb pěvci jsou jak ptáci:
kdo hodil po něm kamenem,
k těm víc se nenavrací.

Soud boží na se národ zve,
jenž pěvce své ctít neví,
a nejstrašnější kletbou jest,
když Bůh odejmul zpěvy.

Jeť srdce pěvců nejčistší
a všeho hněvu prosté,
a co vám zpíval od srdce,
to ve svém srdci noste!Uploaded byRépás Norbert
PublisherText díla (Vítězslav Hálek: Večerní písně), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.
Source of the quotationVečerní písně. 11. vyd. Praha : I. L. Kober, 1891
Bookpage (from–to)66-66

Evensong / LXI (English)

Never stone prophets! Singers are
like songbirds, unforgetting:
Never to those returning, who
threw stones at them, upsetting.

Nations invite God’s Judgement, last,
who deem bards not worth praising,
and the worst curse that can befall
is God their songs erasing.

Balladiers have the purest hearts,
free of all hate, forbearing,
everything those hearts gave, in song,
carry in your heart, caring!Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.vzjp.cz/blinks.htm

minimap