This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Akár a harapófogóban (Ztísněnosť in Hungarian)

Portre of Gellner, František
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Ztísněnosť (Czech)

V mé hlavě ještě chaos bezradný je,
(noc celou prohýřil jsem do jitra)
a již zas tíseň bezdůvodná bije
údery těžkými mně do nitra.

Na čas jsem vínem utopil ji včera
a zpěvem srdce ohlušujícím,
a hudbou hřmící do smutného šera,
a zrakem holky drze vábícím.

A za svítání městem vrávoral jsem
s tupými smysly, mdlý a vysílen.
A tíseň spala. Oči upíral jsem
lhostejně v mroucí plamen svítilen.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Po_n%C3% A1s_a%C5%A5_p%C5%99ijde_potopa/ Zt%C3%ADsn%C4%9Bnos%C5%A5

Akár a harapófogóban (Hungarian)

Fejemben még mindig tétova káosz
(tivornyáztam egészen reggelig),
oktalan szorongás szorít magához,
gyomromba mélyíti az ökleit.

Tegnap borba fojtottam egy időre
s hozzá harsányan kornyikáltam én,
kint bamba zene, gyomromban a lőre,
szemérmetlenség rosszlányok szemén.

Hajnalban utcák során tántorogtam,
tompán, kábultan, összeroggyanón.
A szorongás szunnyadt. Csak bámultam unottan
a gázlángot egy lámpaoszlopon.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap