This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Všichni mi lhali

Portre of Gellner, František

Všichni mi lhali (Czech)

Všichni mi lhali, všichni mi lhali,
blázna si ze mne dělali.
Přede mnou citem se rozplývali,
za zády se mi vysmáli.

Žurnály, básníci, učenci lhali
po léta za nos mě vodíce,
muži mi lhali a ženy mi lhaly.
ženy ty lhaly mi nejvíce.

Srdce mé stále po lásce prahne,
nikomu však již nevěřím
Když někdo ke mně ruce své vztáhne,
ustoupím bojácně ke dveřím.

Řek' bych, že všechno je ztraceno v žití,
žití je však tak záhadné!
Klidný jsem, mohu-li pivo své píti.
Hořící tabák nezchladne.

Touha má bloudí těkavě světem,
a já popíjím v úzkých zdech.
Co je mi po tom, budu-li dětem
cestou k domovu na posměch!

Propil jsem peníze, na dluh pít budu.
Šťasten, kdo propije boty své!
Zřím oknem krčmy ven v rozmoklou půdu.
Podzim ze stromů listí rve.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Radost i_%C5%BEivota/V%C5%A1ichni_mi_lhali

Hazudtak mind (Hungarian)

Hazudtak mind! Mit összehazudtak!
Hülyére vettek a dögök.
Előttem mindegyik áradoz csak,
Hasát fogja hátam mögött.

Hazug a költő és hazug az újság,
bolondját járatták mind velem;
fárfihazugság, női hazugság,
leghazugabb az a női nem.

Szívem még mindig szeretne, várna,
de nem hiszek már senkinek.
Bárki felém jön s karja kitárva:
ijedten hátrálok s kimegyek.

Mintha már nem érne semmit az élet;
de hisz az élet rejtelem!
Jó, ha csak sörömnek habjához érek,
s cigarettám ég melegen.

Kószál a vágyam szerte, kötetlen,
s szűk kocsmasarokban ülök.
Bánom is én, ha hazamentemben
az egész utca kiröhög.

Pénzemet elittam, iszok hozomra.
Boldog, ki elissza csöpp eszét!
Odakint hullik a zápor a dombra.
Ősz jön, fa lombját verve szét.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap