This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Pomalu v revolver se ztrácí víra

Portre of Gellner, František

Pomalu v revolver se ztrácí víra (Czech)

Pomalu v revolver se ztrácí víra
a o důvěru přichází též jed.
Sešlostí věkem nejlépe se zmírá,
líp ještě sešlostí svých mladých let.

Neznámá věčnost za člověkem leží,
a marná zvědavost je škol a sekt.
Před pohledem ji úzkostlivě střeží
nízký a úzký lidský intelekt.

Věčně jsme byli, věčně taky budem,
z ducha jak hmoty nic se neztratí.
Je to jen marná honba za přeludem
v smrti své vykoupení hledati.

Za námi věčnost, před námi je věčnost,
bezpočtukrát se vrátí tentýž děj.
Komu mám za to projevit svou vděčnost?
Pán bůh má štěstí, nevěřím-li v něj!Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/ Radosti_%C5%BEivota/ Pomalu_v_revolver_se_ztr%C3%A1c%C3%AD_ v%C3%ADra

Elfelejtik a revolvert (Hungarian)

Elfelejtik a revolvert egészen,
a méreg is már csak kacajt fakaszt.
Jobb elpatkolni végelgyengülésben,
még jobb, ha fiatalon elrohadsz.

Öröklét áll mögöttünk, ismeretlen,
mögé látnok, tudós hiába néz:
szűkkeblűen akadályozza ebben
a négykézláb mászó emberi ész.

Örökkön voltunk, itt leszünk örökkön,
se test, se szellem nem lesz kevesebb.
Délibábodtól nem nyílik a börtön,
ha üdvöd a halálban keresed.

Mögöttünk is, előttünk is öröklét,
nincsen a nap alatt új semmi sem.
Kinek csókoljam meg ezért a ... z-öklét?
Örülhet isten, hogy őt nem hiszem!Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap