This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Pokoj s nábytkem

Portre of Gellner, František

Pokoj s nábytkem (Czech)

Šli světem v mladém horování
zprvu — a pak již bez zájmu.
U starých vdov a mladých paní
své žití tráví v podnájmu.

Na stěně z oprýskaných rámů
lhostejné hledí obrazy.
Na skříni plno knih a krámů,
jak je tam ruka nahází.

Zvědavě po pokoji dívá
se řada zaprášených bot
z pod lože, k lásky hrám jež zpívá
svůj rozladěný doprovod.

Vzdychati pohovka si zvykla.
A okno špatně zavírá.
Na chabých nohách stůl se viklá,
když ruka hlavu podpírá.

A duše pod okolí vlivem,
ztrácejíc radost z požitku
usíná v stesku zádumčivém
chátrajícího nábytku.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki /Nov%C3%A9_ver%C5%A1e/ Pokoj_s_n%C3%A1bytkem

Bútorozott szoba (Hungarian)

Vonultak ifjan-önfeledten —
előbb. Utóbb érdektelen.
Özvegyeknél, albérletekben
cammognak át az életen.

A falról, ó képkeretekből,
néznek közömbös emberek,
polcon könyv, limlom meredez föl,
ahogy épp odahányva lett.

Ki-kiles, csupa figyelem lesz,
egy porlepte cipősereg
az ágy alól, mely szerelemhez
nyikorog fals kíséretet.

Csak megszokásból nyög a dívány,
rosszul zárnak az ablakok,
az asztal hintázik, a hitvány,
ha rátámasztod homlokod.

Közöttük elsorvad a bútól
a lélek, élvezet se kell,
s a széthulló, rozoga bútor
letargiáján szunnyad el.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap