This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Nikdy jsem boha neobtěžoval

Portre of Gellner, František

Nikdy jsem boha neobtěžoval (Czech)

Nikdy jsem boha neobtěžoval
v modlitbách k nebi spínaje své dlaně.
Taky jsem nikdy nerespektoval
miláčků jeho, pomazaných páně.

Konstituce, ta mi k smíchu je.
Poselstvo o potřebách říše žvaníc
na sněmu národ reprezentuje.
Do vůle lidu však mně není pranic.

Jde o to, co mi vhod. Groš měděný
však nedám za to, kdo mi předpisuje,
zda prezident či vladař zděděný,
či zákon, který lid si odhlasuje.

A pokrok? Statistickým podvodem
se podlepují nudné utopie.
Tomu se říká mezi národem
vědecká sociální teorie.

Lid ztratil nebe a svou budoucnost.
Ráj pozemský si v duchu kreslí raděj'.
Já ale nemám víry v budoucnost,
v třeskutých mrazech zemřela má naděj'.

Jsem anarchista, ale nejsem vrah,
jsem papírový jinoch revoluční.
Dosud mne baví to. Však mám jen strach
že při tom člověk přec jen časem ztuční.

Konečně s názorem svým na život
kandidovati mohu v městskou radu
a s praporem - když mi to bude vhod –
o božím těle jíti na parádu –.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/B%C3% A1snick%C3%A1_poz%C5%AFstalost /Nikdy_jsem_boha_neobt%C4%9B% C5%BEoval

Sohase nyaggattam az istent (Hungarian)

Az istent sohase nyaggattam én
a kacsóimat szépen összetéve.
Röhögtem szeretői seregén,
tojtam tisztelendőre, fölkenésre.

Az alkotmány engem nem érdekel.
Az ország érdekei! Szalma a garatra!
Népet képvisel, nemzetért perel,
de fütyülök én a népakaratra.

Csak az kell, ami kell. És fütyülök
arra, hogy ki legyen majd az a marha,
ki utasítgat: elnök, elnökök,
néptörvény vagy örökletes monarcha.

S a haladás? Statisztika, csalás,
ráöntve unalmas utópiákra.
És erre mondja azt az a bagázs,
hogy ez a társadalomtudománya.

A népnek nincs jövője odafenn,
helyette földi mennyeket-eget fest.
Hogy a jövő szép, azt kötve hiszem,
mert nem remél a fagyban a hideg test.

Anarchista vagyok, nem gyilkos én,
egy papírember, ifjú forradalmár,
Egyelőre mulattat. Az a rém
ijeszt csak, hogy így is dagadt pocak vár.

Az életfilozófiámmal végülis
a városi tanácsba bevehetnek,
s része leszek – ha nekem ez muris –
az Oltáriszentségi körmenetnek.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap