This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Nečekám nic od reforem,

Portre of Gellner, František

Nečekám nic od reforem, (Czech)

Nečekám nic od reforem,
nových zásad, nových norem,
miluju jen kladivo,
které bije na zdivo,
na zvětralé zdivo.

Svět, jak byl, vždy bude stejný,
život stejně beznadějný,
lze jen tíží kladiva
udeřiti do zdiva,
do starého zdiva.

Nad mou hlavou rudý prapor
hlásá pouze zmar a zápor,
hlásá ránu kladiva,
která padne do zdiva,
do starého zdiva.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Radosti _%C5%BEivota/ Ne%C4%8Dek%C3%A1m_nic_od_reforem

Reformoktól mit se várok (Hungarian)

Reformoktól mit se várok,
az új elvek butaságok,
eszményem a kalapács,
féli azt a fal, a rács,
a rozoga fal, rács.

A világ mit sem remélhet,
kilátástalan az élet,
csak a pöröly, az marad,
döngetni rácsot, falat,
az köll rácsnak, falnak!

Emelek vérszínü zászlót,
rontást hirdet, tagadást hoz,
jelentése: Te, pöröly,
falat döngetve pörölj,
vén falon dörömbölj!

    

.............................
Megjegyzés:

Ebben a lázongó sőt hőzöngő, mindent-romboló, minden civilzált dolgot elutasító anarchista versben el van rejtve, illetve nincs is olyan nagyon elrejtve, egy formai, sőt formalista játék, olyan, hogy azt nem vártuk volna egy olyan költőtől, aki a tanulatlanságával meg a primitívségével kérkedik: minden strófa utolsó két sora ugyanazzal a szóval végződik, és azok mégsem rímelnek egymással:

které bije na zdivo:  a ritmikai képlet: — u | — u | — u | —
na zvětralé zdivo                               — u | — u | — u

az első zdivo tehát    u — (na zdivo, — u | —  ), emelkedő végződésű, a második pedig — u, ereszkedő végződésű, tehát nem rímelnek egymással.

Fordításban nem lehet ezt pontosan utánozni a csehekétől különböző magyar verselési szokások miatt, de egy kicsit lehet érzékeltetni:

... fal, a rács              — u | — ,         emelkedő
... fal, rács                 — u                 ereszkedő

rácsot, falat                — | — u | — ,  emelkedő
rácsnak, falnak           — u | — u ,      ereszkedő

Hasonlóképpen pörölj ( u – ) dörömbölj ( u – u ) látszólag rímel, de csak látszólag: ez nem rím.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap