This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Frantinová, Eva: Skřivánčí kvartet

Portre of Frantinová, Eva

Skřivánčí kvartet (Czech)

Míza
postřelená nečekaně jarem
spěchá v poslední chvíli
naplnit žíly
všemu dřevu

My si zatím
odložíme smyčce
a na první žížalu
z každé strany pověsíme
čtyři srdeční komory

Poté se
laskavě dovolíme
otce Haydna
zda smíme
v ptačích zobáčcích
zmizet nastáloUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationEva Frantinová
Publication date

Škovránčie kvarteto (Slovak)

Miazga
postrelená nečakane jarou
sa náhli na poslednú chvíľu
naplniť žily
všetkému drevu

My si zatiaľ
odložíme sláky
a na prvú dážďovku
z každej strany zavesíme
štyri srdcové komory

Potom sa
láskavo spýtame
otca Haydna
či smieme
vo vtáčích zobáčikoch
zmiznúť navždyUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationpavoljanik.sk
Publication date

minimap