This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Erben, Karel Jaromír: A Vízimanó (Vodník in Hungarian)

Portre of Erben, Karel Jaromír
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Vodník (Czech)

Na topole nad jezerem
seděl vodník podvečerem:
„Sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.

Šiju, šiju si botičky
do sucha i do vodičky:
sviť, měsíčku, svit,
ať mi šije nit.

Dnes je čtvrtek, zejtra pátek -
šiju, šiju si kabátek
sviť, měsíčku, svit,
ať mi šije niť.

Zelené šaty, botky rudé,
zejtra moje svatba bude:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.”

II

Ráno, raníčko panna vstala,
prádlo si v uzel zavázala:
„Půjdu, matičko, k jezeru,
šátečky sobě vyperu.”

„Ach nechoď, nechoď na jezero,
zůstaň dnes doma, moje dcero!
Já měla zlý té noci sen:
nechoď, dceruško, k vodě ven.

Perly jsem tobě vybírala,
bíle jsem tebe oblíkala,
v sukničku jako z vodních pěn:
nechoď, dceruško, k vodě ven.

Bílé šatičky smutek tají,
v perlách se slzy ukrývají,
a pátek nešťastný je den,
nechoď, dceruško, k vodě ven.” -

Nemá dceruška, nemá stání,
k jezeru vždy ji cos pohání,
k jezeru vždy ji cos nutí,
nic doma, nic jí po chuti. -

První šáteček namočila -
tu se s ní lávka prolomila,
a po mladičké dívčině
zavířilo se v hlubině.

Vyvalily se vlny zdola,
roztáhnuly se v šírá kola;
a na topole podle skal
zelený mužík zatleskal.

III

Nevesely, truchlivy
jsou ty vodní kraje,
kde si v trávě pod leknínem
rybka s rybkou hraje.

Tu slunéčko nezahřívá,
větřík nezavěje:
chladno, ticho - jako žel
v srdci bez naděje.

Nevesely, truchlivy
jsou ty kraje vodní;
v poloutmě a v polousvětle
mine tu den po dni.

Dvůr vodníkův prostranný,
bohatství v něm dosti;
však bezděky jen se v něm
zastavují hosti.

A kdo jednou v křišťálovou
bránu jeho vkročí,
sotva ho kdy uhlédají
jeho milých oči. –

Vodník sedí mezi vraty,
spravuje své sítĕ
a ženuška jeho mladá
chová malé dítĕ

„Hajej, dadej, mé dĕťátko,
můj bezdĕčný synu!
Ty se na mne usmíváš,
já žalostí hynu.

Ty radostnĕ vypínáš
ke mnĕ ručky obĕ;
a já bych se radš vidĕla
tam na zemi v hrobĕ.

Tam na zemi za kostelem
u černého kříže,
aby má matička zlatá
měla ke mně blíže.

„Hajej, dadej, synku můj,
můj malý vodníčku!
Kterak nemám vzpomínati
smutná na matičku?

Starala se ubohá,
komu vdá mne, komu,
však ani se nenadála,
vybyla mne z domu!

Vdala jsem se, vdala již,
ale byly chyby:
starosvati - černí raci,
a družičky - ryby!

A můj muž - bůh polituj!
mokře chodí v suše
a ve vodě pod hrnéčky
střádá lidské duše.

Hajej, dadej, můj synáčku
s zelenými vlásky!
Nevdala se tvá matička
ve příbytek lásky.

Obluzena, polapena
v ošemetné sítě,
nemá žádné zde radosti
leč tebe, mé dítě!” -

„Co to zpíváš, ženo má?
Nechci toho zpěvu!
Tvoje píseň proklatá
popouzí mne k hněvu.

Nic nezpívej, ženo má!
V těle žluč mi kyne:
sic učiním rybou tebe
jako mnohé jiné!” -

„Nehněvej se, nehněvej,
Vodníku, můj muži!
Neměj za zlé rozdrcené,
zahozené růži.

Mladostí mé jarý štěp
přelomil jsi v půli;
a nic jsi mi po tu dobu
neučinil k vůli.

Stokrát jsem tě prosila,
přimlouvala sladce,
bys mi na čas, na kratičký,
dovolil k mé matce.

Stokrát jsem tě prosila
v slzí toku mnohém,
bych jí ještě naposledy
mohla dáti sbohem!

Stokrát jsem tě prosila,
na kolena klekla;
ale kůra srdce tvého
ničím neobměkla!

Nehněvej se, nehněvej,
Vodníku, můj pane,
anebo se rozhněvej,
co díš, ať se stane.

A chceš-li mne rybou míti,
abych byla němá,
učiň mne radš kamenem,
jenž paměti nemá.

Učiň mne radš kamenem
bez mysli a citu,
by mi věčně žel nebylo
slunečního svitu!” -

„Rád bych, ženo, rád bych já
věřil tvému slovu;
ale rybka v širém moři –
kdo ji lapí znovu?

Nezbraňoval bych ti já
k matce tvojí chůze;
ale liché mysli ženské
obávám se tuze!

Nuže - dovolím ti já,
dovolím ti z důli;
však poroučím, ať mi věrně
splníš moji vůli.

Neobjímej matky své,
ani duše jiné;
sic pozemská tvoje láska
s nezemskou se mine.

Neobjímej nikoho
z rána do večera;
před klekáním pak se zase
vratiš do jezera.

Od klekání do klekání
dávám lhůtu tobě;
avšak mi tu na jistotu
zůstavíš to robě.”

IV

Jaké, jaké by to bylo
bez slunéčka podletí?
Jaké bylo by shledání
bez vroucího objetí?
A když dcera v dlouhém čase
matku svou obejme zase,
aj, kdo může za zlé míti
laskavému dítěti?

Celý den se v pláči těší
s matkou žena z jezera:
„Sbohem, má matičko zlatá,
ach, bojím se večera!” -
„Neboj se, má duše drahá,
nic se neboj toho vraha;
nedopustím, by tě v moci
měla vodní příšera!” -

Přišel večer. - Muž zelený
chodí venku po dvoře;
dvéře klínem zastrčeny,
matka s dcerou v komoře.
„Neboj se, má drahá duše,
nic ti neuškodí v suše,
vrah jezerní nemá k tobě
žádné moci nahoře.” -

Když klekání odzvonili,
buch buch! venku na dvéře:
„Pojď již domů, ženo moje,
nemám ještě večeře.” -
„Vari od našeho prahu,
vari pryč, ty lstivý vrahu,
a co dřív jsi večeříval,
večeř zase v jezeře!” -

O půlnoci buch buch! zase
na ty dvéře zpukřelé:
„Pojď již domů, ženo moje,
pojď mi ustlat postele.” -
„Vari od našeho prahu,
vari pryč, ty lstivý vrahu,
a kdo tobě prve stlával,
ať ti zase ustele!” -

A potřetí buch buch! zase,
když se šeřil ranní svit:
„Pojď již domů, ženo moje,
dítě pláče, dej mu pít!”
„Ach matičko, muka, muka -
pro děťátko srdce puká!
Matko má, matičko zlatá,
nech mne, nech mne zase jít!” -

„Nikam nechoď, dcero moje!
Zradu kuje vodní vrah;
ač že péči máš o dítě,
mně o tebe větší strach.
Vari, vrahu, do jezera!
Nikam nesmí moje dcera;
a pláče-li tvé děťátko,
přines je sem na náš prah.” -

Na jezeře bouře hučí,
v bouři dítě naříká:
nářek ostře bodá v duši,
potom náhle zaniká.
„Ach matičko, běda, běda,
tím pláčem mi krev usedá;
matko má, matičko zlatá,
strachuji se Vodníka!” -

Něco padlo. - Pode dveřmi
mok se jeví - krvavý;
a když stará otevřela,
kdo leknutí vypraví!
Dvě věci tu v krvi leží -
mráz po těle hrůzou běží:
dětská hlava bez tělíčka
a tělíčko bez hlavy.Source of the quotationhttp://ld.johanesville.net/erben-01-kytice-z-povesti-narodnich?page=9

A Vízimanó (Hungarian)

Tó partjára nyárfa való,
Azon ül a vízimanó:
„Süss, holdacska, süsd
Tűm, te szín ezüst!

Rőt cipőt varrok magamnak,
Nem árthat a víz sem annak.
Süss, holdacska, süsd
Tűm, te szín ezüst!

Ma csütörtök, holnap péntek,
Zöld kabátom varrom én meg.
Süss, holdacska, süsd
Tűm, te szín ezüst!

Ruhaszabásom nem sokalltam,
Holnap tartom lakodalmam.
Süss, holdacska, süsd
Tűm, te szín ezüst!”

II.

Hajnali órán kelt a lányka,
Mosnivalóját zsákba hányta.
„Futok, anyácskám, vár a tó
Mosni ruhácskám – ott a jó!”

„Jaj, ne siess, ne menj a tóra,
Nem vezet az, nem, semmi jóra!
Éjszaka rosszat álmodék,
Ne menj, lányom, a tóra még!

Teneked gyöngyöt válogattam,
Tereád fehér réklit adtam,
Patyolat, ím, a rokolya,
Ne menj, lányom, a tóra ma!

Fehér ruhácska, bú alatta,
Könny van a réklin gyöngyalakba’,
S a péntek baljóslatú nap,
Ne menj lányom a tóra, hadd!”

Nincs a leánynak maradása,
Most csak a tónak van varázsa,
Az csalogatja őt oda,
Mit neki már az otthona!

Csipkeruháját beavatta,
Reccsen a palló, jaj, alatta,
S a szegény zsenge lány fölött
Csobban a víz, örvény pörög!

Mozdul a hullám ott a mélyben,
Zúgva hogy itt felszínre érjen;
S a nyárfán, kőszikla alatt,
Zöldfi a tenyerébe csap.

III.

Nem tarkállik, gyásza van
Víz alatt mezőnek,
Hínár-, moszat-, sásligetben
Halak kergetőznek.

Nem süt ott fel víg napocska,
Nem leng enyhe szellő,
Kint csak hideg csend honol,
Bent a szívben felhő.

Perc, nap, év a víz ölén
Komorak, nyomottak,
Fél homályban, fél világban
Vaksin vánszorognak.

Nagy a manó udvara,
Csupa kincs és fenség,
De jószántából oda
Nem állít be vendég.

S ha egyszer a kristálykapun
Keresztül bemene,
Nem látja azt többé soha
Övéinek szeme. –

Kapujában ül a manó,
Hálókat javítgat,
Asszonykája, felesége
Csöpp csecsemőt ringat.

„Tente, tente, nézlek egyre,
Hívatlan babámat!
Nézel rám te, mosolyogsz,
Engem öl a bánat.

Te kinyújtod kis kezed,
Hogy vennélek ölbe,
Én meg egyet akarok:
Nyugodni a földbe’,

Földbe’, földbe’, temetőbe’,
Fakereszt tövébe’,
Az én arany, drága, édes
Anyám közelébe’.

Hej, gyerekem, kicsikém
Manóbb a manónál,
Ott volnék ma, jó anyámnál,
Ha te itt nem volnál.

Lányát kinek adja, jaj,
De sokat töprengett!
Aztán föl sem ocsudott,
Máris hűlt helyem lett!

Férjhez mentem, férjhez én,
Csakhogy hiba akadt:
Csúf rák volt a násznagy ottan,
Násznépnek meg – halak!

Férjemnek – Uram bocsá’! –
Cuppog lába lépte,
A víz mélyén csuprok alatt
Lelkek odatéve!

Tente, tente, gyermekem, te!
Az én gyermekem zöld!
Nem ment férjhez jó anyácskád
Tiszta szerelemből.

Elkábíttak, elragadtak,
Hálóba tekertek,
Nincs nekem itt örömöm más,
Csak te, mákszem gyermek!” –

„Mit kornyikálsz, mit karattyolsz?
Hagyod abba, asszony?!
Dalolásod arra jó csak,
Hogy mérget fakasszon!

Ne kántálj, hé, ne óbégass,
Hagyd abba, különben
Hallá változtatlak mint már
Nem egyet dühömben!”

„Ne haragudj, ne dühöngj,
Manócskányi férjem!
Hagyd, hogy eltiport virágod
Valamit ma kérjen.

Ifjúságom vesszejét
Te kettébe törted,
Mindazóta soha semmit
Nem kaptam tetőled.

Százszor is már kértelek,
Hogy ne csak kiáltozz,
Hanem engedd kis időre
Elmennem anyámhoz.

Százszor is már kértelek
Könnyezve hevessen,
Hogy lányától végre egyszer
Búcsút hadd vehessen!

Százszor is már kértelek
Térden állva, térden,
De a szíved, az a kérges,
Nem enyhült meg értem.

Ne haragudj, ne dühöngj,
Ó, manócska férjem,
Vagy különben haragudj,
Amit mondsz, az érjen!

Hogyha halnak kellek én,
Bamba, néma halnak,
Úgy inkább kő legyek én:
Nincs emléke annak.

Legyek inkább kődarab,
Lelketlen, tudatlan,
Nem tudja az: valahol
Fény van, ég és nap van!” –

„Hinnék én, hinnék bizony,
Asszony, a szavadnak;
Csakhogy tengerben halat
Ugyan el ki kaphat?

Elengednélek bizony,
El én, az anyádhoz,
De bohó a női állat,
Csak bajt, sorvadást hoz.

No de – engedlek is én,
Múljanak a gondok;
Ám ígérd meg, hogy majd híven
Teszed, amit mondok.

Ne öleljen meg anyád,
Senki élő lélek:
Az a te földi szerelmed
Vízivel nem élhet.

Ne ölelj meg senkit ott
Se reggel, sem este,
És az angelusra ismét
Itt legyél, te beste.

Kimenődet angelustól
Angelusig nyerted,
Hanem azért, zálogul, biz’
Itt marad a gyermek!”

IV.

Milyen volna, milyen volna
Nap nélkül a nyárelő?
Milyen volna viszontlátnom,
Ha meg nem ölelne ő?
Lány ha anyját, anya lányát
Öleli sok év után, hát
Ki vethetné a szemére,
Hogy nem lett a szíve kő?

A tóbéli lány egész nap
Sír, a szeme csupa könny:
„Anyám, anyám, édesanyám,
Félek, jaj, az este jön!” –
„Egyet se félj, édes lányom,
Könnyet szemed sose hányjon.
Nem hagyom, hogy hatalmába’
Tartson az a víziszörny!” –

Rőt az alkony, zöld az ember,
Ki az udvarba bement;
Ajtó alá verve ék,
Anyja, lánya odabent.
„Ne félj, ne félj, drága szentem,
Szárazon ő tehetetlen.
Tavi gyilkos, nincsen annak,
Nincs hatalma idefent.”

Kong már, kong az est harangja,
Döng az ajtó hevesen:
„Gyere haza feleségem,
Nincs kész a vacsora sem.” –
„Eriggy innen, huss te, hallgass,
Hess, te gyilkos, te alantas!
Ami hajdan vacsorád volt,
Étked most is az legyen!”

Éjféltájban újra zaj van,
Döng az ajtó, a falak:
„Gyere haza feleségem,
Vesd meg, vesd az ágyamat!” –
„Eriggy innen, huss te, hallgass,
Hess, te gyilkos, te alantas!
Aki valaha vetette,
Az vesse meg ágyadat!”

Harmadszor is bumm bumm, zaj van
És hajnali szürkület:
„Gyere haza feleségem,
Etesd meg a gyereket!”
„Jaj, anyám, engedj ki innen,
Mindjárt szétszakad a szívem!
Anyám, anyám, édesanyám,
Gyermekemhez hadd megyek!” –

„Ne menj, lányom, sehová se,
Cselt sző az a vízi rém;
Gyermekedért ha te aggódsz,
Jobban féltlek téged én.
Mars tavadba, menj, te gyilkos,
Itt marad a lányom, itt most!
Ha meg sír a gyermeked,
Hagyd a házunk küszöbén.” –

Tombol a tó, és a hangba
Gyereksírás, az vegyül;
Aki hallja, elrohanna,
Hanem most csendbe merül.
„Jaj, anyám, szegény fejemnek,
A sírás szívszaggató!
Anyám, anyám, édesanyám,
Félnivaló a Manó!" –

Koppanás kint. – Tócsa folyt be –
Vér foly az ajtó alatt;
Kinyitja az öregasszony –
Amit ott lát, iszonyat!
Amit az a tócsa láttat,
Lúdbőrzik attól a hátad:
Gyermek feje teste nélkül,
Testén feje nem maradt.

    

....................................

Az utolsó versszak altrnatív fordítása:

Koppanás kint. – Tócsa folyt be –
Vér folyik be odalenn;
Kinyitja az öregasszony –
Látni ilyet gyötrelem!
Amit az a tócsa láttat,
Lúdbőrös attól a hátad:
Gyermek feje teste nélkül,
S csonka kis test, fejtelen.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap