This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dyk, Viktor: Země mluví

Portre of Dyk, Viktor

Země mluví (Czech)

Tvrdá matka byla jsem tobě.
Těžce chléb jísti dala.
Nehýčkala jsem robě,
muže jsem zraňovala.
Když prohlédly poprvé tvé oči vyjevené,
smutný se obzor před tebou šířil.
Mluvila jsem o ráně zasazené,
které čas neusmířil.

Na nás oba padal těžký stín,
matka tvrdá byla jsem, ty tvrdý syn.
Nepozdvihl jsi pro mne rámě.
S láskou jsi nepomyslil na mě.
Když vítr zahučel, zapraštěl mráz,
neslyšel jsi můj hlas.
A já přec mluvila, vidouc tvou psotu,
bídu, jež věčně tě štve.
A z úst mých zamlklých zaznělo tu:
Vezmi si své.

Těžké břímě nosím.
Přichází radost, nebo děs?
Slyšíš mne dnes?
Matka, syna prosím.
Haj si mne. Braň si mne. Neoslyš matky.
Haj si mne. Braň si mne. Ať shoří statky,
pole ať udupou, zničí.
Zítra zas símě vzklíčí.
Chystala jsem ti úděl, děcko.
Úděl jsem tobě chystala.
Chraň si mne. Haj si mne. V moci tvé všecko:
aby ztroskotala loď, anebo přistala.

Neoslyš slova varující:
Neprodej úděl za čočovici.
Třeba mne opustíš,
nezahynu.
Ale víš,
kolik sem přijde stínů?
Kolikrát pěst bude potomek zatínat
a syn tvůj kolikrát bude tě proklínat?

Nezahynu, věčna jsem,
ale žít budu s trapným úžasem:
kterak jsi zapomněl dědičný na díl?
Kterak jsi váhal a kterak jsi zradil?
Jak možno kletý čin provésti vědomky?
Sebe jsi zradit moh. Ale své potomky?
Dokavad dýchal jsi, proč ses vzdal?
Čeho ses bál?
Co je to smrt?
Smrt znamená jít ke mně.
Tvá matka země
otvírá náruč: možno bys jí zhrd?
Pojď, poznáš, jak je náruč země měkká
pro toho, který splnil, co čeká.
Prosím tě, matka tvá: Braň si mne, synu!
Jdi, třeba k smrti těžko jdeš.
Opustíš-li mne, nezahynu.
Opustíš-li mne, zahyneš!Uploaded byRépás Norbert
Publisher© 2003-2016 Český-jazyk.cz
Source of the quotationhttp://www.cesky-jazyk.cz/cjl/

The land speaks (English)

A harsh kind of mother in me you’ve had.
I made you work hard for bread proffered.
I did not pamper the little lad,
and the man I made suffer.
When first your eyes opened, gaping,
their outlook was bleak, empty, lone.
I spoke of a blow struck, and taken,
by time unatoned.

A shadow us two weighed upon,
A harsh mother I, you, a hard son.
You didn’t offer me that arm you ought.
You had no love for me in any thought.
When the wind blew and frost rang like a shot,
my voice you heard not.
Yet there I was, speaking, seeing your squalled
in bleak squalor, despair.
Yet my reticent lips said it all:
Do take your share.

Heavy a burden I bear, have in store.
Is it dread, is it joy?
Do you hear me today?
As a mother, my son I implore.
Take care of your mother. At every turn.
Care, don’t forsake her. Though homesteads may burn,
the fields trampled down, lost grain.
Tomorrow the shoots rise again.
I prepared you a deal to meet, my child.
A deal to be met I did set.
Care and protect me. Your hands decide:
if the ship wrecks or makes the port yet.

Do not ignore words of warning, berate:
Do not sell off for gruel, your fate.
You may well desert me,
I will survive.
Do you see,
how many shadows this way will arrive?
How many times clenched, the fist of your child,
how many times by your son cursed, reviled?

I will not perish, eternal am I,
but will live on with astonishment nigh:
How you forgot your deal, gave it away?
How you did tarry, how you did betray?
How such a cursed thing you’d wilfully do?
Betray yourself. But your progeny too?
While you were breathing, why did you give way?
What fearing, why?
What is death now?
Death is no bother.
A return back to earth, your mother,
with arms outstretched: her you’d disown?
Come, find out just how soft is the earth’s embrace
for him who his fate dares to face.
I, as your mother, beg: Me, my own son, defend!
Go on, to your death, though far rather alive.
If you desert me, I will not meet my end.
Desert me and it’s you who won’t survive!Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.vzjp.cz/blinks.htm

minimap