This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dyk, Viktor: Tűnődés (Reflexe in Hungarian)

Portre of Dyk, Viktor

Reflexe (Czech)

V neklidných dobách, krisi dne
rodí se duše neklidné,
s neklidnou touhou, nejasným cílem,
s neklidným srdcem, neklidným dílem.
Netuší obsah katastrof,
jež volá pathos jejich slov,
půjdou a zajdou tak jako v snách,
lehký jak k tanci krok, lehký jich vzmach.
Aniž by věděli, nový svět odkryjí,
aniž by chápali, starý svět zabijí.

V neklidných časech, v době bídné
rodí se duše klidné.
Těžké jich sny a těžký jich krok,
těžké jich jaro, těžký rok,
těžký je cíl, jejž v dálce vidí.
Těžká žeň, kterou klidí.
Pochody spletité myšlenky lidské
v jistotě vidí matematické.
Tušíce osudnost svých, cizích běd,
jdou přece v před.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Poh%C3% A1dky_z_na%C5%A1%C3%AD_vesnice _(Dyk)/Reflexe

Tűnődés (Hungarian)

Nyugtalan, válságos idők
nyugtalan lelkeket szülők;
izgul a vágyuk, ködös a céljuk,
izgul a szívük: hova, miért jut.
Nem mérik fel a nagy csapást,
melynek pátoszuk medret ás;
jönnek és mennek mint álmaik,
a szárnyalásuk könnyű, röpke, víg.
Nem sejtve új világokra bukkanók,
nem értve ó világokat felrugók.

Nyugtalan, nyomorú idők
nyugodt lelkeket szülők.
Súlyosak álmaik, léptük nehéz,
súlyos a cél, mely messzire néz,
súlyos a tavaszuk, súlyos az évük,
súlyos a kalász, mely érik értük.
A gondolat labirintusa, titka
nekik csak mint a matematika.
Érezik a más baját, ön-sorsukat.
Ők, ők az élcsapat.

    

Alternatjv fordítás:

   

Reflexió

Szeles időkben krízisek,
születnek szeles emberek,
ködös a céljuk, szeles a vágyuk,
nyugtalan élet s munka a járt út.
Rejtve előttük még a vész,
mit pátoszuk majd felidéz.
Jött az ilyen, s ment – álom a kép –,
röpke a lépte is, lába ha lép.
Ő maga nem érzi, s támad egy új világ,
ő maga nem érti, s régi nyakára hág.

Szélcsendes időben, nyomottban,
pár szellem jön nyugodtan.
Súlyos az álmuk, s láb ha lép,
súlyos a tavasz és az év,
súlyos a cél mit látnak távol,
súlyos a mag az aratáskor.
A gondolat szövevényein által
látnak a mértan pontosságával.
Sorsukat sejtik s idegen nyomort;
ők előzik meg a kort.


.................................................
Az a benyomásom, hogy az eredeti szövegbe hiba csúszott, bár ezt elég nehéz elképzelni: a költők számára fontos, hogy kinyomtatott verseik pontosan tükrözzék a szándékaikat. Még nehezebb, de azért nem teljesen lehetetlen elképzelni, hogy maga Dyk követett el másolási hibát: a vers logikája azt kívánná, hogy a második versszak úgy kezdődjön, hogy „V klidných časech”, „Nyugodt időkben”, mert itt, az első, nyugtalan, ideges, könnyed strófával ellentétben minden nyugodt, kimért, nehézkes. Ha Dyktől származik a feltételeztem elírás, akkor esetleg az lehetett az oka, hogy „V klidných časech” ritmikailag kilógott volna a versből: ez lett volna az egyetlen trocheussal ( — u ) kezdődő sor: a többi sorok daktilussal (— u u ) kezdődnek, két sor pedig így: u — u (e két sorkezdet között a csehben általában nincs lényeges különbség), bár ezen lehetett volna segíteni: „A v klidných časech”. A második fordítás a feltételezett helyes verziót követi: az első versszakban az eredeti „nyugtalan”-t „szeles”-sel fordítja, a másodikban a feltételezett „nyugodt”-at „szélcsendes”-sel.

 Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap