This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dyk, Viktor: Zaklatott dal. Időpont: 1913 (Nervosní píseň roku 1913 in Hungarian)

Portre of Dyk, Viktor
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Nervosní píseň roku 1913 (Czech)

Míjejí rušné dny,
chce každý nový úkol.
Proč jsem tak neklidný,
když klidno je tak vůkol?

A soumrak, který pad´,
mne víc než jindy deptá.
Proč chci se ještě ptát,
když nikdo už se neptá.

A vítr vane z hor,
psi, ti se choulí v budce.
Má touha a můj vzdor
proč napřahují ruce

v dalekou, dobrou zem´,
v zem´ opravdových lidí,
za dálným obzorem,
jejž oči neuvidí?Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Anebo /Nervosn%C3%AD_p%C3%ADse% C5%88_roku_1913

Zaklatott dal. Időpont: 1913 (Hungarian)

Nap jön, megy, szorgosan,
mind új munkát akarna.
Mért vagyok nyugtalan?
hisz senki sem zavar ma.

Az alkony ideért,
most sért ez is, de sért ez!
Mért kérdezek, miért?
hisz már senki se kérdez.

Fúj enyhe fuvalom,
eb kucorog vacokban.
Én vágyam, én dacom
mért mutatjátok: ott van

a földje megmaradt
igazi embereknek
a láthatár alatt,
hová szem nem meredhet?Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap