This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dyk, Viktor: A katasztrófa (Katastrofa in Hungarian)

Portre of Dyk, Viktor

Katastrofa (Czech)

Nad svými akty soudce seděl bled,
svou hrůzu v náhlém ukrývaje stínu.
— Jen spravedlnost řídí tento svět.
Hájíme právo, stíháme vždy vinu.
Než líc i rub má každý lidský vzruch.
Tam klne kdos, kde jiný stojí v plese!
Já soudím, soudím jako Bůh!
- Věděl bych rád, proč země tak se třese! -

A před oltářem váhal trochu kněz.
— Hříšného spasím, jestli totiž dá se.
Statky mu káži, kterých šetří rez,
chudoba nutna k jeho duše spáse.
Hoden však mzdy, kdo oblažuje svět.
Ctnost opravdová zatížení snese.
Zatratím zítra, dnes kde žehnal ret.
— Věděl bych rád, proč země tak se třese! —

V svém kabinetu státník klidně děl:
„Mé podkopy jsou dobře připraveny.
Až přijde chvíle, kterou já jsem chtěl,
V boj veštvu vládce, státy, země, kmeny!
Ať vraždí se, když takový můj plán!
Ať vzplane válka ve svém celém děse!
Otvírám zkáze dvéře dokořán!
— Věděl bych rád, proč země tak se třese! —

Než lazzaron jen s líným úsměškem
na úzkost všech se díval u přístavu.
— Dům není můj a není moje zem'.
Smrt není to, co činí těžkou hlavu.
Pohroma všech mne příliš nezmate.
Já čekám klidně, co mi dnešek nese.
Než pravý důvod proč vy hledáte?
— Vy víte jistě, proč se země třese! —

31.12.1908.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Poh%C3%A1dky _z_na%C5%A1%C3%AD_vesnice_(Dyk)/ Katastrofa

A katasztrófa (Hungarian)

Sápadt bíró ült aktái között,
iszonyát hirtelen árnyékba rejtve.
— Világot csak igazság, jog vezet.
Azt védjük, és a bűnt üldözzük egyre.
De ami emberi, két arca van.
Ki káromol, ki kacag lankadatlan.
Mint Isten ítélkezem! Én magam!
— Csak tudnám, hogy a föld mért reng alattam... —

Eltűnődött oltáránál a pap.
— Vétkest mentek, persze csak hogyha hagyja.
Ígérek nem-múlandó javakat.
S hogy a szegénység az üdvhöz szalajtja.
Ki ad, kapni csak annak van joga.
Erénnyel semmi sem kibírhatatlan.
Holnap pokolra küldök, mennybe ma.
— Csak tudnám, hogy a föld mért reng alattam... —

Hivatalában államférfi szól:
— Alapjaim meg vannak alapozva.
Népeket kezem ide-oda tol.
Az egész világot harcba pofozza.
Öljék egymást, ha egyszer tervem ez!
Világégést! Akárminő alakban!
Üsse kő, ha mindennek vége lesz!
— Csak tudnám, hogy a föld mért reng alattam... —

A mólóknál lebzselő nincstelen
lusta mosollyal nézte ezt az aggályt.
— A ház nem enyém, földem nincs nekem.
A halál miatt fejem nem sokat fáj.
Nem zavar, hogy meghalunk, meghalok.
Mit hoz a holnap, kivárom nyugodtan.
De mért kérditek ti, hogy mi az ok?
— Tudjátok jól, mi az, mi lábatok alatt van!Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap