This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dyk, Viktor: Debt due (Dluh chce se splatit in English)

Portre of Dyk, Viktor

Dluh chce se splatit (Czech)

Co máme, máme; kdož to jasně cítí,
že přijde den, kdy nebudem’ to míti?
Tak mnoho cest je, tolik volá hlasů.
Pro matku dítě nemá dosti času.
Co činí matka, je tak samozřejmé.
Povinnost k díku s nás tak ráda sejme.
Vždy říkáme si: Vzpomeneme jednou.
A potom v chvíli mrazivou a bědnou
zavrou se oči matky, tolik bdělé.
Dluh chce se platit. Není věřitele.Uploaded byRépás Norbert
PublisherText díla (Viktor Dyk: Devátá Vlna), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.
Source of the quotationDevátá vlna. [online]. V MKP 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 2014
Bookpage (from–to)13-13

Debt due (English)

We take for granted; who indeed feels, clear,
the day will come, when we shan’t have what’s here?
So many ways to go, one thing, another.
The child does not have time enough for mother.
We take what mother does, blasé, unthinking.
She’s glad to make us feel she’s not for thanking.
We tell ourselves: We’ll make time to remember.
Then, in a moment chilling, woeful sombre
the mother’s eyes close that were watchful, tender.
There is a debt we’d pay. But there’s no lender.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.vzjp.cz/blinks.htm

minimap