This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dyk, Viktor: Ej, hogy is hítták azt a szerzetest? ((Já nevím, jak se jmenoval ten mnich...) in Hungarian)

Portre of Dyk, Viktor
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

(Já nevím, jak se jmenoval ten mnich...) (Czech)

(Z cyklu Marnosti, č. III)

Já nevím, jak se jmenoval ten mnich,
však zbožný byl, jak vůbec znáte mnichy.
A jestli Antonína nedostih’,
tož stejně zle ho pokoušely hříchy.
Tiše se vracel v šero cely,
před sebou vína plný džbán.
— Andělíčkové, slyšel, pěli:
Hej, narodil se Kristus Pán!

Já nevím, jak se jmenoval ten mnich,
však zalek’ se, ta věc je jednou jista.
A jestli Antonína nedostih’,
byl přece jenom věrný sluha Krista.
Vždyť vzpoměl si: to květy vypučely
a vonným jarem dýchá lán.
— Andělíčkové, slyšel, pěli:
Hej, narodil se Kristus Pán!

Já nevím, jak se jmenoval ten mnich.
Však, kalendář! A hrůza! Nyní v máji!
Prosinců píseň, kdy je všude sníh.
Co teď ty zvuky znamenají?
Kristus se v máji nenarodí.
Mnich elegicky prázdnil džbán.
„To diabolus zpívat chodí.
Ne, nezrodil se Kristus Pán!“Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Marnosti/III

Ej, hogy is hítták azt a szerzetest? (Hungarian)

(A "Hívságok" c. ciklusból)

Ej, hogy is hítták azt a szerzetest?
Jámbor volt az, mint az effajta népség.
Egy Szent Antalt őbenne ne keress,
de bűnök, vétkek őt is megkísérték.
Bement a cellájába csendben,
előtte bor, mit meg nem unt.
— Zengte sok kisangyalka rendben:
Megszületett Krisztus urunk!

Ej, hogy is hítták azt a szerzetest?
Mindegy, hát felriadt ő, annyi biztos.
Egy Szent Antalt őbenne ne keress,
de egyébként híven szolgálta Krisztust.
Rájött: virágok fognak nyílni menten,
a tavasz hangja újra zsong.
— Zengte sok kisangyalka rendben:
Megszületett Krisztus urunk!

Ej, hogy is hítták azt a szerzetest?
A kalendárium azt mondta: Május!
Decemberi dal? havas, nem heves?
Zengeni ezt most nem erányos,
mert Krisztusok májusban nem születnek.
A csuhás jót iszik s borong:
„Ördögi kísértés esett velem meg.
Nem születik Krisztus urunk!”

   

 Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap