This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Borovský, Karel Havlíček: Epigrammák II. (Epigramy II. in Hungarian)

Portre of Borovský, Karel Havlíček

Epigramy II. (Czech)

Umgang mit Menschen

Také tobě, N**, radu dám:
nemluv před lidmi o sobě sám,
neboť jest to proti zdvořilosti
mluvit o neřádu ve společnosti.


Zle, matičko, zle!

Poctivému hrozí jenom hlad,
zloději zas jenom šibenice;
český literát
má trampot více:
jemu hrozí hlad i šibenice.

Originálnost

Nebo kdož má, bude mu dáno a bude hojněji míti; ale kdož nemá, i toto, co má, bude od něho odňato; protoť v podobenstvích mluvím jim.... Matouš XIII.

Připodobníme, pane švaře,                           
literaturu švábskou – faře,
z které by všechny hezké
spisy a knihy české
musily křticí listy brát,
kdyby se někdy chtěly vdát.

    

   

 

Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája
Bookpage (from–to)138-140
Publication date

Epigrammák II. (Hungarian)

Umgang mit Menschen*

Itt van neked, N., egy jótanács:
ne halljon magadról beszélni senki más,
mert udvariatlansággal ér föl
jobb körökben beszélni – szemétről.


Csekély cseh kéj

Jóemberre nem vár más, csak éhség,
tolvajra meg csak bitófa;
hanem a cseh irodalmi népség,
annak jobb a dóga:
előbb éhség, utána bitófa.

   
Eredetiség

Mert a kinek van, annak adatik, és bővölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tőle, a mije van. Azért szólok velök példázatokban. Máté XIII.

Példázat gyanánt mondd, atyámfia:
a sváb irodalom plébánia,
melyről minden könyvnek becse
és minden, minek nyelve cseh,
keresztlevelet kérni tartozik,
ha oltár elé járulni szándékozik.

    

    

.........................................

* Társas érintkezés, jómodor, ahogyan beszélni illik.Uploaded byEfraim Israel
PublisherELTE Szláv Filológia Tanszék
Source of the quotationCseh költők antológiája
Bookpage (from–to)141
Publication date

minimap