This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: Thus sang the burning stars (Zpívali hořící hvezdy in English)

Portre of Březina, Otokar

Back to the translator

Zpívali hořící hvezdy (Czech)

Každou vteřinou, vždy na svém místě 
   v mystickém tanci světů 
   kroužíme kosmem.
   V zářící sféry duchů sáláme svůdné 
   krásou.
   Kolem hlav našich, 
   aureolami
   zlaté vlasy se jiskří, 
   napínané jak zvonící lasa 
   vichiicí letu. 

Do tváří našich, jež v extasi hoří, 
   chladivě věky nám vanou
   a schvácené štěstím letu svého, 
   zářením bolestné rozkoše vysílené, 
   s výkřikem, jenž letí nekonečnem, 
   harmonický a jásající,
   klesáme, mystické tanečnice
   a v krvi své, jako pohřbené v růžích, 
   umirame. 

Vstupují sestry na naše místo  
   
běloskvoucí,
      
   a v písni, jež soumraky věčna se valí,
      
   vlnami stále vzrůstajícími,
 
   
v nové a nové prostory postupuje
 
   
v mlhovin prachu pozdviženém,
   
zářící předvoj mysteria.Source of the quotation.

Thus sang the burning stars (English)

Each instant, ever within our places 
   Amid mystical dancing of worlds
   We circle through the cosmos.
   Into spirits'radiant spheres we blaze alluring 
   With beauty.
   Around our heads 
   In aureolesSparkle golden tresses, 
   Stretched like resonant lassos 
   By flights whirlwind. 
Into our faces, burning with ecstasy, 
   Breathes ages' chillness
   And clutched by our flights rapture, 
   Overpowered by dazzle of grievous bliss, 
   With outcry, that scours the unbounded, 
   Harmonious, exulting,
   We sink, mystical dancers,
   And in our blood, as if buried in roses, 
   We perish. 
Sisters arise in our places, 
   White-shimmering,
   And in song, that soars through eternity's twilights, 
   With ever increasing billows,
   Anew and anew into spaces 
   Amid upraised dust of nebulas, 
   The mystery's gleaming advance-guard.

 
minimap