This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: Ziemia? (Zem? in Polish)

Portre of Březina, Otokar

Zem? (Czech)

Svět rozkládá se za světem,
za hvězdou hvězda, když půlnoc se tmí,
a mezi nimi je jeden, krouží kolem bílého slunce,
a let jeho hudbou tajemné radosti hřmí,
a duše těch, kteří nejvíce trpěli,
do něho vejíti smí.

Sta bratří řeklo: Známe tajemství jeho,
mrtví v něm vstávají ze sna, živí v něm zmírají snem;
milenci řekli: Přílišnou září oslepí zraky
a čas jako vůně neznámých květů každého usmrtí v něm;
a ti, kteří dovedli viděti tisíciletí,
s úsměvem ptají se: Zem?Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Stavitel %C3%A9_chr%C3%A1mu/Sv%C4%9 Bt_rozkl%C3%A1d%C3%A1_se%E 2%80%A6

Ziemia? (Polish)

Świat się za światem otwiera,
gwiazda za gwiazdą schodzi w północne ciemności,
wśród nich jest jeden świat pędzący w krąg białego słońca,
muzyka jego lotu budzi gróm radości,
a dusze tych, co najbardziej cierpieli,
wejdą do niego najprościej.

Stu braci rzekło: Znamy jego tajemnice,
umarli z niego wstają, żywi szukają odpocznienia.
Mówili kochankowie: Jasnością bardzo wielką oślepia oczy,
a jako woń nieznanych kwiatów czas śmiercią go ocienia,
zaś ci, co już widzieli tysiąclecia
z uśmiechem się pytają: Ziemia?
minimap