This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: Is this Earth? (Zem? in English)

Portre of Březina, Otokar

Zem? (Czech)

Svět rozkládá se za světem,
za hvězdou hvězda, když půlnoc se tmí,
a mezi nimi je jeden, krouží kolem bílého slunce,
a let jeho hudbou tajemné radosti hřmí,
a duše těch, kteří nejvíce trpěli,
do něho vejíti smí.

Sta bratří řeklo: Známe tajemství jeho,
mrtví v něm vstávají ze sna, živí v něm zmírají snem;
milenci řekli: Přílišnou září oslepí zraky
a čas jako vůně neznámých květů každého usmrtí v něm;
a ti, kteří dovedli viděti tisíciletí,
s úsměvem ptají se: Zem?Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Stavitel %C3%A9_chr%C3%A1mu/Sv%C4%9 Bt_rozkl%C3%A1d%C3%A1_se%E 2%80%A6

Is this Earth? (English)

World upon world looms up,
   Star upon star in midnight's dark reign,
   And one in their midst abides,
    round a dazzling orb it circles, 
   And the sound of its flight is 
   a joyous and baffling refrain, 
   And the souls of them who have 
   suffered the most
   May enter within its domain. 
Brethren by hundreds have said: 
   We have fathomed its secret, 
   There do the dead from slumber arise, 
   in slumber the quick pass away;
   Lovers have said:
   Its surfeit of lustre will blind us
   And time, like fragrance of blossoms 
   unknown, all its dwellers will slay:
   And those whose vision has power 
   to range through the ages, 
   Is this earth? they smilingly say.minimap