This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: Zas ve vidění prorockém...

Portre of Březina, Otokar

Zas ve vidění prorockém... (Czech)

Zas ve vidění prorockém noc šeptá slova neznámá,
šum stromů, tisíc jazyků je opakuje nad náma:
jak nad zrcadla kouzelná se k tichým vodám naklání,
z nichž tisíc očí plá jí vstříc jak v nadpozemském usmání.

Na černých loukách slzami jak setbou záře osetých
sní panny dvora našeho o sestrách vinou zakletých,
soucitnou rukou andělů v kající roucha oděných
a v samotách své bolesti žárlivým sluncem střežených.

Ční města, valy zřícenin na opuštěných ostrovech,
motýli s smrti znamením se vznáší na všech hřbitovech:
však vodotrysky vonných šťav ve květech hudba hrá
a v krvi opojení tajemné jak v hroznech víno zrá.

Ať sladce dřímou bratří mí v svatebních ložích nadějí
a ztroskotaní na březích ať dřímou ještě sladčeji:
noc ve svém snění uslyší, jak šeptá v řeči neznámé,
že míle každou minutou do moře světla padáme.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotation https://cs.wikisource. org/wiki/Autor:Otokar_ B%C5%99ezina

Jós jelenésben szól megint... (Hungarian)

Jós jelenésben szól megint a titkos szókat súgó éj,
ismétli levélzizegés, felettünk száz nyelven beszél:
mint bűvös zöld tükrök fölé a halk vizekhez lehajol,
s szem izzik vissza millió mint földöntúli mély mosoly.

Könnyel mint fénnyel bevetett fekete álom-réteken
lesnek udvarunk szűzei bűntől bűvölt nővéreket,
vezeklő, angyal-keze-szőtt leplekbe öltözötteket,
fájdalmuk magányán a nap féltésétől őrzötteket.

Várakat, bástyát, romfalat rejtenek árvult szigetek,
minden síron haláljeles lepkék pihennek reszketeg;
de szirmok között zene szól, szagos szökőkutak,
s érik a vérben mint szőlőszemek egy titkos bódulat.

Fivéreimnek vessenek remények lágy nászágyakat,
s hajótörötten partokon még lágyabban szunnyadjanak:
meghallja álmában az éj, míg titkos nyelven szólva súg,
hogy percenként mérföldeket a fénytengerbe zuhanunk.Uploaded byEfraim Israel
PublisherEurópa Könyvkiaqdó
Source of the quotationOtokar Březina: Rejtett történelem
Bookpage (from–to)55
Publication date

minimap