This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: Rejtett szerelem (Skrytá láska in Hungarian)

Portre of Březina, Otokar
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Skrytá láska (Czech)

Všech duší skrytou hloubkou hlas lásky tvé se vlní,
z hor nebezpečných stádům tvým se chví jak tóny šalmají;
a v omámení jeho jdou bratří nesčíslní,
a přece, odkud přivanul k nim, nepoznávají.


Mystický jetel bílý na úhor duší rozséval jsi,
do povržené trávy pokorné, za větru jarního:
den žhavý šlapal po něm a on jen vůní stěžoval si,
hospodář o něm nevěděl a jeho včely znají ho.


Je skrytá tvoje láska, však sladkost jejich vinobraní
jak v hrozny tajně nalívá se v zrna hvězdných systémů; -
nad každým duše procitnutím podoba písni ranní
a z noci vytrysklému květu slunce zlatolistému.


V ní času modrý blankyt, lesk nepřeplutých moří,
hosana smíření, jar extatických dithyramb;
k slavnostem jejím jasným milenců srdce hoří
jak v jemných rukou éterných tisíce vonných lamp,


a v šera vnitřní klade se světel zlatohlavem
na světů stupně mystické, snů vzácných sady rozvité,
kde duší miliony ve vření nedočkavém
se vlní k tobě stále blíž na volání tvé nepřetržité.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://is.muni.cz/th/i5ecg/Otokar_Brezina-Mgr._prace.txt

Rejtett szerelem (Hungarian)

A lelkek rejtett mélyén szerelmed hangja lüktet
a nyájaidnak vészes hegyekről, mint pásztortűz dús álmai;
és fivér számtalan jár, mind tőle részegültek,
de azt, hogy merről szállt feléjük, mégsem hallani.


Fehérherét kinyílni tavasszal ujjad szellővel szórt
az alázatos fűszálak közé a lelkek ugarán;
a forró nap tapodta, s csak illatot sírt, szél mit elhord,
a gazda róla nem tudott, s ismeri méhe valahány.


Rejtett a te szerelmed, de jövő szüretei cukra
mint szőlőt járja titkon át tejutak csillagfürtjeit; -
a lelkek minden ébredésén hasonlít hajnalukra,
az aranyszirmú napvirág mit éjből fölserdülve nyit.


Az idő kék azúrja, nem járt tenger sugára,
a megbékélés hozsannája, tavasz tánca bent;
kap fénylő ünnepére szeretők szíve lángra,
mint éterkezekben ha ezer illatozó lámpa leng,


s a belső szürkületbe, fények aranybrokátja,
világok lépcsőjére, álmok függőkertjeire hull,
hol türelmetlen árral a lelkek milliárdja
lüktet feléd mind közelebb,hangodra, mely hív                                                                          szakadatlanul.Uploaded byEfraim Israel
PublisherEurópa Könyvkiadó, Budapest
Source of the quotationOtokar Březina: Rejtett történelem
Bookpage (from–to)110
Publication date

minimap