This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: Feleletek (Odpovědi in Hungarian)

Portre of Březina, Otokar
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Odpovědi (Czech)

Jsme stíženi kletbou: i v letu nejvyšších roztoužení

tíži země jsme podrobeni, do tmy krve své pohrouženi."Jste mocni a nesmrtelni; a vaše duše tajuplná

nese v sobě slunce a jara a vinobraní nesčíslná."V mlčení kosmu, ve středu hvězd, jež hasnoucí zkrvavěly,

jak v řetězu strážných ohňů nepřátelských jsme osaměli."Tíží vás odění těžkooděnců: v zápolení

k vysvobození všech bytostí země jste vyvoleni."Kleknout na zborcená prsa přemoženého usilujem,

a i když milovat toužíme, nemilujem, nemilujem."Jak ovoce nedozrálé jste ztvrdlí; a ožehnuti

tajemným létem, zrajete k slávě bratrských obejmutí."Radost je slunce, viděné ve snu: při procitnutí uhasíná;

bolest má tisíce očí a nikdy docela neusíná..."S miliony jste v tajemném bratrství spjati

a jenom v radosti milionů se budete radovati."K plujícím ostrovům širokou brázdou plujem...

Plujem a ostrovy plují a nikdy se nepřibližujem..."Královské vaše zraky klamem vás obestřely:

ostrovy v záři, jež v duši vám kvetou, před vámi otevřely."............................
Jegyzet, első sor: Jsme stíženi kletbou. A Březina-kiadásokban évtizedekig rövid i-re javították, mert a megszokott kifejezésben rövid i-vel kell írni: Jsme stiženi kletbou, azaz átok sújt bennünket. De Březina nem a stihnout igét használta, hanem – szélsőségesen szokatlan módon – a tíhnout = "süllyedni, valami felé vonzódni" igét, amely a tíha = súly szóból származik, és még (önkényesen) elé is ragasztotta az S igekötőt, amely olykor azt is jelenti, amit a magyar le- igekötő. Ez tehát azt jelenti ebben a "tudományos", gravitációs metaforában, hogy "az (vagy: egy) átok lefelé húz bennünket", és a folytatás még meg is magyarázza, szinte a szájunkba rágja, hogy miről van szó: "még amikor felfelé akarunk szárnyalni legfennköltebb vágyainkban, akkor is alá vagyunk vetve a föld súlyának, a földi súlynak". A sztereotip gondolkodás sokáig mégsem tette lehetővé a szerkesztőknek, hogy ezt észrevegyék és megértsék. De az a gyanúm, hogy egy kis titokzatoskodás is volt ebben Březina részéről, tudta ő azt, hogy félre fogják érteni... A fordításban is van, de én elárulom annak, aki olvassa ezt (ha akad ilyen): "Egy átok súlyt nyögünk", azt úgy is lehet hangsúlyozni, hogy "Egy átok sújt. Nyögünk." Ez tkp. ugyanaz a szójátékszerűség, mint az eredetiben.

Ha valaki elolvasta ezt, kérem, örvendeztessen meg egy e-maillel: ephraimil@yahoo.com .Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://www.cesky-jazyk.cz

Feleletek (Hungarian)

Egy átok súlyt nyögünk: vágyaink egébe fölrepülve,

nehézkedéstől földre-űzve, vérünk éjébe görbedünk le."Hatalmasak vagytok és halhatatlanok; és titkos                                                   lelketekben mélyen
napok s nyarak égnek hogy számtalan szüretekre szőlő                                       érjen."


Kozmosz csendjében, csillagok közt, mik vérgömbbé                                     hűltek fölöttünk- alattunk,
mint ellenséges őrtüzek láncában, magunkra maradtunk."A nehézfegyverzetűek nehézsége ül rajtatok:

minden földönlakót fölszabadítani kiválasztattatok."Legyűrtek behorpadt mellére térdelni verekedünk,

és bárha szeretni vágyódunk, nem szeretünk, nem                                                       szeretünk.


"Mint éretlen gyümölcs kemények vagytok; és tűztől érve

értek a titkos nyárban testvéri ölelések bűvkörére."Öröm a napláng, álmunkban látva: ha felébredünk, vérbe                                                  alvad;
ezerszemű a fájdalom, és soha egészen el nem alhat..."Milliókkal vagytok titkos testvériségbe zárva örökre,

És csak a milliók öröme válik egyszer majd örömötökre."Úszó szigetek táguló illat-sodrán úszunk...

Úszunk s a szigetek úsznak és nem lehet közelebb                                                        jutnunk...


"Királyi szemetek káprázata, mi titeket körbelengett:

lelketekben virágzó szigetek fénye, mi tinektek                                                             földerengett."Uploaded byEfraim Israel
PublisherEurópa Könyvkiadó
Source of the quotationOtokar Březina: Rejtett történelem.
Bookpage (from–to)89
Publication date

minimap