This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: Spring Night (Jarní noc in English)

Portre of Březina, Otokar

Back to the translator

Jarní noc (Czech)

Noc tiše zpívala, šum prvních zelení a jarních vod
byl její melancholické písně doprovod;
ve výši hvězdy, světelné kalichy nesmírné,
dýchaly těžkou vůni nadzemských vegetací;
a ruce bratři mých, jak při smrti na prsou zkřížené,
ležely tiché a zklamané a jako kámen ztížené
zlomeny prací. 

Však jejich ruce duchové k hvězdám se rozepjaly,
miliony duši na zemi a ve všech světech objaly
a dlouhý oddech radostných procitnuti,
sváteční vřeni věčného města,
duchových křídel šuměni, hra větrů v mystickém oser
orchestrů neviditelných zapěni,
zdvihlo se v taktu jejich tajuplného gesta.


Spring Night (English)

The night sang quietly; and Spring’s first shoots,
her murmuring streams, accompanied the solemn melody;
the stars above, like radiant goblets vast,
breathed in from growth unearthly heavy scent;
my brethren's arms lay crossed upon their breast
subdued, as if in death, weighed down, at rest,
by heavy labour spent. 

Yet they to stars their ghostly arms were holding,
a million souls in the universe enfolding,
and the long relief of waking joy,
the eternal city's festive symphony,
through ghostly sowing the breeze, unearthly wings,
from unseen orchestras the-strings,
to their mystic gesture moved in harmony.minimap