This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: Vihar (Bouře in Hungarian)

Portre of Březina, Otokar
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Bouře (Czech)

Hle, v blescích ticho zahřmělo a nejbohatší sen,
tvou bouří zahnaný, se vrátil v duši mou,
chud, ustrašen a oslněn, pro sta životů zamyšlen,
a v tváři tvojí slávy bledost smrtelnou.

Jen jedním zraku uvřením a v jeden křídel ráz
nad vírem věčností tvých něm se zastavil,
dech jako mrtvý zatajil a ohněm žhoucí pás
tvých moří zpěněných svou bázní pozdravil,

a teď pro odvahu svou přílišnou v mých světlech bloudí bled,
u zpívajících pramenů vysílen umírá,
a jenom v těžkém usmání tvůj tajuplný svět
před zraky mlčenlivých nadějí mých otvírá.

Do stínů země halí tvář, když z dálky uslyší
tvou bouř se blížiti, jež světy vyvrací,
a z blesků tvého dne, jež bijí v jeho stavby nejvyšší,
mu šlehá zsinavělý požár halucinací.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttp://ceska-poezie.cz

Vihar (Hungarian)

Villámokban dörrent a csend, s a legfényűzőbb álom,
viharodtól riasztva el, lelkembe visszatért,
megvakítva és nincstelen, száz életekért meditálón,
s viselve arcán dics-szined: a halálos-fehért.

Egy futó szemhéjzárulás, egy rebbent szárnycsapás:
bennük némán megállt örök időid örvénye fölött,
s halálos-lélegzettelen, tengereid parázs
tűz-övében félszével téged üdvözölt,

és merszén elsápadva most fényeimben botolva bolyg,
daloló források között lerogyva haldokol belé,
és titkos világodra rést, tár csak súlyos mosolyt
hallgatag reményeim szempárja elé.

Föld árnyaival arcát elfedi, ha hallja, hogy süvít
messziről viharod, a világokat pusztitó,
s úrnapod villámaiból, míg ostromolják várait,
szederjes tűzvészt lobog felé a hallucináció.Uploaded byEfraim Israel
PublisherEurópa Könyvkiadó
Source of the quotationOtokar Březina: Rejtett történelem
Publication date

minimap