This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: Čisté jitro

Portre of Březina, Otokar

Čisté jitro (Czech)

Když za jitra, snů množstvím zemdleni, jsme vyšli do                                                                                 zahrad,
zem celou, jako duši svou, jsme zřeli v ohni rozkvétat;
i ptali jsme se větrů, vod a stromů, ptáků, včel:
kdo dnešní noci, tajemný, zahradou naší šel?

Hrál písek v zlato změněný, kde svaté stopy ležely,
šuměly vody léčivé, jak rozvlněné anděly,
dech každý sílu žití měl jak na sta žhoucích dní,
a v každém pohledu byl úžas znovuzrození.

Tíž tajemství svých bolestných jsme přijali jak vůli tvou,
před rozlomením pečeti list políbený s pokorou;
a nepřítel, jenž číhaje u našich usnul bran,
jak unavený posel tvůj byl od nás uvítán.

Na nebezpečných samotách, navštěvovaných démony,
sad našich přání jemný kvet, jak lilijové záhony,
a nejžhavější, nejsladší, nejžádoucnější z žen
jsme pozdravili, zářící, jak bílé sestry jen.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/Ruce/ %C4%8Cist%C3%A9_jitro
Bookpage (from–to)86
Publication date

Tiszta reggel (Hungarian)

Reggelre, álmainktól fáradtan, a kertbe jőve ki,
a földet, mint a lelkünket, lánggal láttuk virágzani;
s kérdeztünk szelet, vizeket, fák, madarak raját:
e mai éjjel, titkosan, a kertünkben ki járt?

Csillogott színarany homok, hol nyugodtak a szent                                                                               nyomok,
zubogtak gyógyító vizek, megháborítván angyalok,
száz izzó napig élni volt lélegzet mind erős,
s minden pillantás döbbenet és újjászületés.

Fájdalmas titkaink terhét vettük mint ítéletedet,
a pecsétfeltörés előtt ajkunk illette levelet;
s ha ott lapult és elaludt kapuszárnyunk mögött
az ellenség, fogadtuk úgy, mint fáradt hírnököd.

Lakatlan, vészes helyeken, hol minden zugban démonok,
vágyaink kertje viritott mint éjfélkor liliomok,
s a legigézőbb, legforróbb, legszebb asszonyokat
mintha fehér nővéreket, úgy köszöntöttük csak.Uploaded byEfraim Israel
PublisherEurópa Könyvkiaqdó
Source of the quotationOtokar Březina: Rejtett történelem
Bookpage (from–to)86
Publication date

minimap