This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Březina, Otokar: Az idő záporoz... (Čas lije se... in Hungarian)

Portre of Březina, Otokar
Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Čas lije se... (Czech)

Čas lije se prškou mrtvého listí, jež slétla
se stromu tvého. Ó rci, zda duší se vesním
v duh krásu, jež leží v hrobě bílého světla,
jak spící sonata zvuků v mlčení lesním?

V dech kamenných květů, jež jednou dýchaly něhu
na ostrovech propadlých v modrá zrcadla moří,
když zem ještě teplá se třásla v pannenském žehu
pod úrodným objetím bílých nocí a zoří,

a z uhelných lesů kouřila hrůza a ssála
se tajemným fermentem v krví mladistvých rubín,
z hvězd problémů skvoucích, jak signál výstražný plála
tmou nedávno nalitých zraků a do duší hlubin?

Bod oživlý prachu zvířený cyklonem věků
jsem bílý stvol trávy dušený prerií žití,
a ze stromu tvého slzami horkými teku
jak z rozsedlin kůry guma, jež opálem svítí.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotation https://cs.wikisource.org/wiki/Tajemn %C3%A9_d%C3%A1lky/***_(2)

Az idő záporoz... (Hungarian)

Az idő záporoz, halott lombkatarakta:
a te fádról hullt le. Ó, mondd, álmom belop-e engem
a szivárványba, a fehér-fény-sírja-takartba,
mely nyugszik, mint szonátahangok az erdei csendben?

A kővirágokba, mik lágyságot lehelltek egyszer
a szigetvilágban, mely tengerek tükrébe szakadt,
a föld amikor még remegett szűzi tüzekkel
és ölelte fehér hajnal- és éjkaru patak

és szénőserdőkből iszony füstölgött és titkos
fermentnek szívta be ifjú vérben a rubint,
s a csillagproblémákból mint vész jele izzott,
mely elöntött tekintetekbe s lelkekbe suhint?

Egy korszakok ciklona életrekavarta porpont,
egy fű szála vagyok mit prérijén fojt meg az élet,
s fád törzséből perzselő cseppekben könnyezve csorgok,
mint gumifák sebei folynak, opálban égnek.Uploaded byEfraim Israel
PublisherEurópa Könyvkiadó
Source of the quotationOtokar Březina: Rejtett történelem
Bookpage (from–to)101
Publication date

minimap