This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Vančura, Vladislav, Hungarian biography

Image of Vančura, Vladislav
Vančura, Vladislav
(1891–1942)

Biography

(1891 – 1942)
Először festőnek tanult, de végül orvos lett. 1920-tól a Devĕtsil elnevezésű avantgárd művészeti csoport első elnöke volt. Számos folyóiratban publikált és színdarabokat írt. 1923-ban jelent meg első elbeszéléskötete („Amazonas-áramlat” – Amazonský proud), a következő évben pedig első regénye a „János a pék” (Pekař Jan Marhoul).
1929-ben feladta orvosi praxisát, hogy az irodalomnak szentelhesse magát. A 30-as években filmrendezéssel is foglalkozott, s 1936-ban a Cseh Filmtársaság elnökének választották. A német megszállás alatt részt vett az ellenállási mozgalomban, ezért a Gestapo letartoztatta és kivégezték.
Vančura prózájában új kifejezési módokat keresett, s ezt elsősorban a nyelvi eszközök rendhagyó kiaknázásában találta meg. Különböző nyelvi rétegekből származó kifejezéseket vegyített, archaizmusokat, neológizmusokat, népi frazémákat és saját korának argóját, mondatszerkesztése pedig a humanista írókét idézi. A nyelv háttérbe szorítja a cselekményt, epikája inkább a lírához közelít. Művei lazán szerkesztettek, s a történet menetét gyakran a narrátor is megszakítja. A háború borzalmát és esztelenségét bemutató „Szántóföldek és harcmezők” (Pole orná a válečná, 1925) című regénye például egymáshoz alig kapcsolódó jelentekből, lírai vallomásokból áll.
Magyarországon játszódik a „Szökés Budára” (Útĕk do Budína, 1932) című regénye.
A 30-as években írt regényeinek stílusa némileg egyszerűsödik. A nyelv mellett nagyobb szerepet kap a cselekmény és a hosszabb, hagyományosabb szerkesztésű elbeszélésmód. („Vége a régi időknek” – Konec starých časů, 1934, „”Három folyó” – Tři řeky, 1936, ”A Horvát család” – Rodina Horvatova, 1938.) A nemzeti összetartást próbálta erősíteni a három kötetes, végül befejezetlenül maradt, „Képek a cseh nemzet történelméből” (Obrazy dĕjin národa českého, 1939, 1940, 1948) című nagyszabású történeti művével.
Művei közül legsikeresebbnek bizonyult a középkorban játszódó „Rablólovagok” (Markéta Lazarová, 1931), melynek szereplőit talán saját feltételezett őseiről mintázta, és a „Szeszélyes nyár” című játékos, humoros kisregény. 
Literature ::
Translation ::

minimap