This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Vančura, Vladislav, Czech biography

Image of Vančura, Vladislav
Vančura, Vladislav
(1891–1942)

Biography

Vladislav Vančura (23. června 1891 – 1. června 1942, popraven za heydrichiády) byl český spisovatel, dramatik, filmový režisér, původním povoláním lékař.
Pracoval jako lékař na Zbraslavi.
Byl členem a prvním předsedou Devětsilu (1920), přívrženec poetismu. Od roku 1919 publikoval v mnoha časopisech – Červen, Kmet, Host a Panorama.
Byl předsedou české filmové společnosti.
Za okupace vedl spisovatelskou sekci Výboru inteligence – ilegální odbojová organizace při Národním revolučním výboru. V květnu roku 1942 byl zatčen a 1. června popraven.
Literature ::
Translation ::

minimap