This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Borovský, Karel Havlíček, Hungarian bibliography

Image of Borovský, Karel Havlíček
Borovský, Karel Havlíček
(1821–1856)

Bibliography

Beletrie
Epištoly kutnohorské - texty kritické, proti církvi, despotické vládě, nesvobodě…
Obrazy z Rus - cestopisný i reportážní ráz; kritika carství, sympatizace s obyčejnými lidmi.
Tyrolské elegie – elegie je žalozpěv, nářek. Popisuje zde své zatčení a vězení. Jeho popis je humorný a lze říci, že dílo je satira. Kritizuje policii, společenský systém (nenavrhuje lepší). Používá skutečných jmen a příhod (např. příhoda o zatčení, kdy se splašili koně). O klasickou elegii se jedná pouze ze začátku, kdy líčí rozloučení s rodinou. Forma je tvořena 9 zpěvy. Objevují se zde satirické, lyrické a ironické prvky. Celé dílo vytvořil formou čtyřverší, která se pravidelně rýmují.
Král Lávra – Irská lidová pověst o králi s oslíma ušima. Králův holič nesmí prozradit jaké má král uši. Toto tajemství řekne vrbě, ze které si někdo udělá píšťalku a ta to roztroubí po celém kraji.
Křest svatého Vladimíra – Příběh boha Peruna (slovanský bůh hromu). Car chtěl, aby mu o svátek Perun zahřměl na oslavu, Perun to odmítl splnit. Car dal Peruna chytit a utopit. V tomto díle je prakticky v každém čtyřverší použit vulgarismus, je psáno velmi čtivě. Borovský srovnává práci bohů s novinařinou. Dílo je velmi kritické, tato kritika vrcholí v závěru.
Epigramy – krátké veršované skladby, které v první části uvádí jakousi představu a druhá končí pointou. Většinou se jedná o kritiku, parodii, či satiru. Borovský je definuje: „Epigramy jsou malinké nádoby, do kterých vztek svůj nalévám, aby mi srdce nežral“.
Duch Národních novin - výbor novinových článků z období působení K.H. Borovského v Národních novinách.
Literární kritika
O literatuře (1955) – knižní soubor původně časopisecky zveřejněných článků
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap