This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Maj, Bronisław , Slovak biography

Image of Maj, Bronisław
Maj, Bronisław
(1953–)
 

Biography

Bronislaw Maj (1953 v Lodži), jedna z „šedých eminencií" súčasnej poľskej literatúry, inciátor množstva kultúrnych a lite­rárnych podujatí, niekdajší šéfredaktor legendárneho časopisu Nagłos, literárny kritik a esejista, no predovšetkým básnik, autor siedmich básnických zbierok (Básne, 1980, Takáto sloboda, 1981, Spoločný vzduch, 1981, Rodinný album, 1986, Zánik Svätého Mesta, 1986, Únava, 1986, Štyridsaťštyri básní, 1989, Svetlo, 1994). Laureát prestížnych literárnych cien, okrem iného Ceny nadácie Košcielskich alebo Kultúrnej ceny Solidarity (1983, 1984); v posledných rokoch prednáša súčasnú literatúru na Jagellonskej univerzite v Krakove.

Literature ::
Translation ::

minimap