This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Maj, Bronisław , Polish biography

Image of Maj, Bronisław
Maj, Bronisław
(1953–)
 

Biography

Bronisław Maj (ur.1953) -  autor siedmiu tomików wierszy, które zapewniły mu prestiżowe nagrody literackie, miano jednego z najlepszych poetów swego pokolenia oraz miejsce w wielu antologiach poezji współczesnej, wydanych w Polsce i za granicą. Bronisław Maj jest także autorem książki o Tadeuszu Gajcym, poecie, który zginął w roku 1944 w Powstaniu Warszawskim. Zajmuje się również pisaniem felietonów, przez wiele lat redagował kwartalnik literacki "Na Głos". Prowadzi także zajęcia w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Szkole Twórczego Pisania. Mieszka w Krakowie. Kim jest bohater jego wierszy? To ktoś, kto żyje w zachwyceniu urodą świata, ale i w przerażeniu jego niezrozumiałą naturą. Kontempluje chwilę w której przeżywa cud przynależności, by zaraz potem studiować gorycz zdziwienia własną w świecie obcością. To także ktoś, kto żyje reminiscencją, rozpamiętywaniem przeszłości - własnej, prywatnej, ale i zbiorowej, pospólnej - ktoś udręczony postępami choroby, jaką jest upływ czasu, kiedy to czyjaś intensywna obecność, zmienia się w dojmującą nieobecność. To wreszcie ktoś, kto nie godzi się, by poezja łagodziła tylko ból, wydobywała piękno, nie próbując przedrzeć się do rzeczywistości i nie starając się opisać "zachłanną krzątaninę", czyli życie. Te niepokoje stale obecne w poezji Maja - poezji o wielkiej czystości głosu - nastrajają ją na elegijny ton czułości dla innych, ale też każą mu upierać się przy drogich mu wartościach. A tym na imię wierność, przyjaźń, solidarność , podziw dla rzeczy godnych podziwu.

Literature ::
Translation ::

minimap