This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kuczok, Wojciech , Slovak Reception

Image of Kuczok, Wojciech
Kuczok, Wojciech
(1972–)

Reception

Hnoj je vlastne história jednej meštiansko-inteligentskej rodiny z istého sliezskeho baníckeho mesta, rodiny určite netypickej, ale odrážajúcej mnohé historické fakty i psychologicko-sociologické pravdy. V tej rodine je veľa zla, násilia, sadistickej krutosti, veľa pýchy i pokrytectva. Žije akoby v sebe, ale zároveň aj v konflikte so svetom okolo nej, so svetom sliezskych baníkov, proletárov aj lumpenproletárov. V troch častiach – Predtým, Vtedy a Potom – ukazuje autor jej patológiu, postupný rozklad a nakoniec priam apokalyptický zánik, akúsi implóziu do žumpy sveta. Pravdaže, táto rodinná história sa dá – a zrejme  aj má – čítať aj ako symbolická história spoločnosti za posledných päťdesiat rokov s jej čoraz očividnejším zahnívaním, degradáciou a ponižovaním človeka, s „opľúvaním“ všetkých hodnôt aj ľudí, čo ich vyznávajú – ale aj s jej nevyhnutným koncom.

 

V centrálnej časti dominuje obraz násilia na malom dieťati, synovi starého K., ktorého otec kruto týra aj psychicky gniavi, v prvej je akási prehistória všetkých rodinných nerestí, v tretej čosi ako zaslúžený trest. Ale nie je to moralizovanie, autor nesúdi, ani sa neusiluje vzbudzovať súcit, len ukazuje, niekedy  až pridrsne, priam naturalisticky, to, o čom sa v slušných rodinách nehovorí.

 

Ale z hľadiska čitateľa je vari dôležitejšie niečo iné – to, ako o tom všetkom autor rozpráva, jeho naratívna verva, virtuózna práca s jazykom, využívanie jeho rozmanitých možností a vrstiev, od stretu nárečových živlov s bežným jazykom, až po hry so slovom, s jeho mnohými významami a premenlivým fungovaním, čo všetko sa začleňuje do harmonického, pútavého, sarkastického až satirického textu. Táto uštipačná, dakedy krutá demýtologizácia meštianskej rodiny a vlastne celej spoločnosti pôsobí očistne a inšpiratívne, lebo je to kus dobrej literatúry a škola slobodného rozmýšľania o človeku a svete.

 

Jozef Marušiak

Literature ::
Translation ::

minimap