This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Ružičková, Nóra, Polish biography

Image of Ružičková, Nóra
Ružičková, Nóra
(1977–)

Biography

Nora Ružičková - Urodziła się w 1977 roku w Bratysławie. Poetka i plastyczka. Studiowała na katedrze malarstwa (1996-2000 r.) i grafiki (2000-2002 r.) Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, gdzie w latach 2002-2005 ukończyła również eksternistyczne studia doktoranckie. Od 1997 roku publikuje swoje wiersze w słowackich czasopismach kulturalnych. W swojej twórczości plastycznej w ostatnim okresie poświęca się sztuce wideo i tworzeniu tekstowych animacji. Żyje i pracuje w Bratysławie. 

 

Literature ::
Translation ::

minimap