This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Határ Győző, Hungarian bibliography

Image of Határ Győző
Határ Győző
(1914–2006)

Bibliography

1945 Ragyogó szívvel, remete daccal, versek (Hack Győző néven)
1948, 1991 Heliáne, regény
1948 Liturgikon, versek
1966 (München) Pantarbész, esszé
1970 (München) Hajszálhíd 1-2. versek
1972 (München) Sírónevető 1-2. drámák
1977 (Párizs) Archie Dumbarton, regény [átdolgozva: Éjszaka minden megnő címen]
1978 (London), 1991 (Budapest) Intra Muros, esszé
1981 (London) (bővítve: 1993, 1997 Budapest) Özön közöny, filozófiai esszé
1984, 1986 Éjszaka minden megnő, regény
1984 (London), 1988 (Budapest) [1953] Anibel, regénytrilógia
1984 (London), 1988, 2002 [1956] (Budapest) Pepito és Pepita, regény
1986 (London) Lélekharangjáték, versek
1986 (London), 1997 (Szombathely) Köpönyeg sors. Iulianosz ifjúsága, lélekrajzi regény
1987 (London) Angelika kertje - A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések 1-2.
1987 (London) Szélhárfa 1-3, filozófiai kommentárok
1988 (London) Medvedorombolás, versek
1989 (London, Szeged), 2003 A fontos ember, regény
1989 (London, Szombathely) Golghelóghi, misztériumjáték-sorozat (a szerző utószavával és jegyzeteivel)
1989 (London) [30-as évek] Csodák Országa Hátsó-Eurázia, avagy A hajnali novellák, filozófusregény
1990 (London) Eumolposz avagy A hazudozás zsoltára, regény
1990 (Bp.) A léleknek rengése. Válogatott versek 1933–1988
1990 (London) Légy minaret! - A költészet kiskátéja - Az ige igézetében [Rólunk szól a történet, 1–3], kisprózák, tanulmányok
1991 (Békéscsaba) Irodalomtörténet, esszék
1992 (London) Filozófiai zárlatok (Epigrammata Profana)
1994-1995 (Szombathely) Életút I–II–III. [kibővített, szerkesztett önéletrajzi visszaemlékezés Kabdebó Lóránt 1988-as interjúja alapján]
1995 Léptékváltás. Három filozófiai tanulmány
1997 Medaillon Madonna. Költeményes könyv
1998 A Fény Megistenülése. Fejezetek a filozófia abszurd drámájából
1998 Válogatott versek: H. Gy. levelesládája
2000 A Karkasszban, versek
2000 Szélhárfa. A rákóra ideje. Félreugrók - megtántorodók. Antisumma.
2001 Antibarbarorum libri, bölcseleti írások [jegyzetek, mutató, utószó, bibliográfia]
2002 Drámák
2002 Tururu és Türürü a testvérpár első, szerencse-próbáló világjárása mesekönyv huszonnégy felmondásban
2003 Alapigazságaink. Nagardzsuna, műhelyforgácsok egy bölcseleti aforisztikából
2004 Merengő éjszakák, versek
2004 Haza a magasföldszinten soknyelű veszett fejszék eszeveszett kajtatása, odakáprázott palotahomlokzatok lassított ránkomlása, lépcsőházi utógondolatok a rossz házszám alatt és még sok más tudninemillő és nemvaló ildomtalanságok, esszé
2004 Üveggolyó, versek
2005 A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések
2006 Plasztikzacskó, versek

Literature ::
Translation ::

minimap