This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Dušek, Dušan, Slovak bibliography

Image of Dušek, Dušan
Dušek, Dušan
(1946–)

Bibliography

Literárna tvorba - Próza
Strecha domu
(1972)
Oči a zrak (1975)
Poloha pri srdci (1982)
Kalendár (1983)
Náprstok (1985)
Milosrdný čas (1992)
Kufor na sny (1993)
Teplomer (1996)
Mapky neznámeho pobrežia (2001, výber)
Pešo do neba (2001)
Vták na jednej nohe (2003)
Zima na ruky (2006)
Literárna tvorba – Poézia
Dúšky (1990)
Príbeh bez príbehu
(1994)
Literárna tvorba - Pre deti a mládež
Najstarší zo všetkých vrabcov (1976)
Pištáčik (1980)
Pravdivý príbeh o Pačovi (1980)
Babka na rebríku (1987)
Dvere do kľúčovej dierky (1987)
Literárna tvorba – Scenáristika
Ružové sny, Ja milujem, ty miluješ (oba réžia Dušan Hanák)
Sojky v hlave, Vlakári, Krajinka (spoločne s Martinom Šulíkom)
Literárna tvorba - Rozhlasová tvorba
Muchy v zime, Rýchlik
Strojček na spomienky
Pretože aj napriek tomu
 

Preložené diela
Pištáčik sa žení (1988 po rusky)
Kalendár (1985 po maďarsky)
Dvere do kľúčovej dierky (1992 po poľsky)
Pešo do neba (2003 po nemecky)

Monografie a štúdie o autorovi
Bžoch, J.: Náprstok Dušana Dušeka. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.
Dušek, D.: Nijaké tvorivé krédo nemám. In: Pavuľaková-Ďurinová, N.: Pohovorme si nielen o literatúre pre mládež. Bratislava 1991.
Hochel, I.: Dotyky, sondy, postoje, Nitra 2003, s. 236 – 237.
Jurčo, M.: Dotyky a prieniky nad textami diel literatúry pre mládež. Banská Bystrica 1997.
Mikula, V.: Slovník slovenských spisovateľov, 2000.
Maťovčík, A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin 2001.
Kršáková, D.: Dušan Dušek. Kalligram, Bratislava 2002.
Sliacky, O.: Slovenskí spisovatelia pre deti A – L, Bibiana 2 – 3/2003.
Stanislavová, Z.: Príbehová próza s referenčným hrdinom v tvorbe Dušana Kováča a Dušana Dušeka. Zlatý máj 30, 1986, s. 590 – 595.


Literature ::
Translation ::

minimap