This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Botto, Ján, Polish biography

Image of Botto, Ján
Botto, Ján
(1829–1881)

Biography


BOTTO JÁN (1829–81), poeta słowac.; przedstawiciel romantyzmu; autor ballad, pieśni, wierszy alegor., okolicznościowych i patriotycznych utrzymanych w stylu poezji lud.; najwybitniejszy poemat liryczno-epicki Smrt' Jánošíkova (1862), opiewający legendarnego zbójnika jako mściciela krzywd i tragicznego bojownika o wolność.
Literature ::
Translation ::

minimap