This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Balla, Vladimír, Hungarian biography

Image of Balla, Vladimír
Balla, Vladimír
(1967–)

Biography

Vladimír Balla, prózaíró
szül. 1967. május 8-án Érsekújvárott
Az érsekújvári gimnázium diákja volt. Érettségi után elvégezte a pozsonyi Közgazdasági Főiskolát. Szülővárosában él és alkot.
Több irodalmi versenyen részt vett. Munkáit különböző irodalmi és kulturális folyóiratokban jelenteti meg, mint amilyen a Literárny týždenník, Dotyky, Romboid, Kaligram, Knižná revue, Rak és Kankán, de regionális folyóiratok is közölték a műveit.
1990. november 28-30-án a Jašíkove Kysuce elnevezésű versenyen egy elbeszélésével vett részt (címe: Príbeh v ktorom - aby bolo jasné - hlavnú úlohu nehrá Samuel Becket, ale Fero Organ), amelyért elismerő oklevelet kapott. Az elbeszélés megjelent a a díjazott irodalmi munkák jegyzékében (22. Jašíkove Kysece, Makov, 1990. nov. 28-30.). A hagyományt folytatta 1992-ben és 1993-ban is, amikor megnyerte a négy fődíj egyikét. 1994-ben ugyanebben a versenyben ismét eredményesen szerepelt - 2. helyezést ért el a "Rumovisko" c. elbeszélésével. A szlovák ifjúság 5. martini fesztiválján megrendezett irodalmi versenyen szintén 2. díjat nyert egy elbeszélésével. 1993. óta kapcsolatban áll a HEVI kiadóval. Ezidáig megjelentette a "Leptokaria" című kultikus elbeszélés-gyűjteményt a Drewo a Srd kiadóvállalat gondozásában 1996-ban, egy évvel később, 1997-ben ugyanez a kiadó megjelentette az "Outsideria"-t. 2000-ben újabb kiadásban jelent meg a "Leptokaria" c. elbeszélés-gyűjtemény, méghozzá két új elbeszéléssel bővítve ("Dvojice" és "Na posedení s pätnástkou"). Az L. C. A. Levice kiadó gondozásában jelent meg.
Literature ::
Translation ::

minimap