This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Toman, Karel, Czech biography

Image of Toman, Karel
Toman, Karel
(1877–1946)

Biography

(vlastním jménem Antonín Bernášek)
25. 2. 1877 Kokovice u Slaného – 12. 6. 1946 Praha
Narodil se v rolnické rodině. Studoval gymnázium ve Slaném, od roku 1890 v Příbrami. V roce 1896 začal v Praze studovat práva, která však nedokončil. Poté střídal různá nižší úřednická místa, žil bohémským životem. Patřil mezi okruh anarchistů, který se soustředil kolem časopisu Nový kult, a stýkal se i s anarchistickými skupinami na severu Čech. Byl členem Kruhu spisovatelů (1902) a Volného literárního sdružení Syrinx.
V letech 1903-1904 žil ve Vídni. Často cestoval s nepatrnými prostředky po Evropě – v letech 1904-1905 podnikl cestu do Berlína, Holandska, Anglie a do Paříže. V Paříži se ocitá znovu 1908-1909 s přáteli Františkem Gellnerem a Jindřichem Hořejším. Pak opět pobýval ve Vídni a v roce 1911 se vrátil do Paříže. Ve Francii pak ještě byl v zimě 1924-1925, ale tentokrát na jihu. Roku 1912 si našel trvalejší zaměstnání – pracoval jako kopista Zemského archivu v Národním muzeu. Na podzim 1917 začal pracovat v redakci Národních listů. Po válce byl zaměstnán v knihovně Národního shromáždění, ale v roce 1925 se nechal penzionovat.
Jeho poezie byla už za jeho života oceňována (v roce 1945 byl jmenován národním umělcem), přesto si dokázal uchovat nezávislé postavení – ve třicátých letech podepsal několik levicových manifestů. Své verše publikoval v Nivě, Moderní revue, Volných směrech, Lumíru, v anarchistických časopisech jako Nový kult, Omladina, po válce v Národních listech a v Lidových novinách atd.

Literature ::
Translation ::

minimap