This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Ružičková, Nóra, Slovak bibliography

Image of Ružičková, Nóra
Ružičková, Nóra
(1977–)

Bibliography

Bančej, Maroš M.: Mikronauti a iní huncúti. In: Dotyky, 10, č. 9 – 10, 1998.

Gajanová, G.: Od Nóry. In: Dotyky, 10, č. 9 – 10, 1998.

Chrobáková, S.: Jemne a s dráždivou precíznosťou. In: Dotyky, 10, č. 9 – 10, 1998.

Kasarda, M.: Medzi presnosťou a mnohoznačnosťou. In: Dotyky, 10, č. 9 – 10, 1998.

Gavura, J.: O ponuke procesuálnej introspekcie. In: Dotyky, 11, č. 2, 1999.

Macsovszky, P.: Nóra Ružičková: Mikronauti. In: Romboid, 34, č. 3, 1999.

Maršálek, J.: Mikrosvet básne. In: Literárny týždenník, 12, č. 18, 1999.

Šimko, J.: Škvrna: pilulka na hladine. In: OS, 3, 1999.

Šrank, J.: Objavovanie vnútorných vesmírov. In: Romboid, 34, č. 1 – 2, 1999.

Šrank, J.: Poklona mademoiselle Lazarus. In: Vlna, č. 4 – 5, 2000.

Vojtech, M.: Únava z básnického textu. In: Kultúrny život, 1, č. 11, 2000.

Gavura, J.: Nebadateľne pozorovaná, nepozorne badateľná. In: Romboid, 36, č. 1, 2001.

Haugová, M.: Náhle (zdanlivé) vyzlečenie. In: Romboid, 36, č. 1, 2001.

Bokníková, A.: Tkáčka osudov i bezbranná bytosť. Aspekt, č. 1, 2002.

Haugová, M.: Nezdvojiteľné zdvojené ja. In: Romboid, 40, č. 4, 2005.

Rédey, Z.: Nestálosť, neuchopiteľnosť, nepostihnuteľnosť. In: Romboid, 40, č. 4, 2005.

Marčok, V.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava 2004.

Mikula, V.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava 2006.

Literature ::
Translation ::

minimap