This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Gombrowicz, Witold, Slovak Reception

Image of Gombrowicz, Witold
Gombrowicz, Witold
(1904–1969)

Reception

Witold Gombrowicz patrí na Slovensku (spolu s Witkacym a  Konwickým) k neznámym poľským spisovateľom, a to aj napriek tomu, že jeho viacdielny Denník považujú viacerí poľskí literárni kritici za najvýznamnejšie dielo poľskej literatúry 20. storočia. Gombrowiczova svojská syntax, experimentovanie s formou (hľadanie formy), texty zostavené zo sémantických hier a zdanlivo nemožných percepčných ne-kompetentností autora a jeho postáv, aluzívnosti a veľavravných „logických“ argumentácií, to všetko navrstvené na seba v jednom celku, v jednej hrči, či skôr spleti sietí, spôsobuje kritikom aj čitateľom neznesiteľný bruchabôl (...).

 

Patrik Oriešek

Literature ::
Translation ::

minimap