This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Gombrowicz, Witold, Polish Reception

Image of Gombrowicz, Witold
Gombrowicz, Witold
(1904–1969)

Reception

„Gombrowicz swymi błazenadami rozbawiał publicznośćw reczywistości jednak prowadził grę nieustannego prowokowania, zmuszając czytelnika do przyjmowania przekrej prawdy. Obdarzony umysłem filozoficznym, ale całkowicie wolnym od jakiegokolwiek respektu dla tej filozofii, jakiej uczono na uniwersytetach, nie mał również szacunku dla literatury. Szydził z niej jako ze snobistycznego rytuału, a jeśli ją praktykował, usiłował pozbyć się wszelkich przyjętych reguł” – pisał o nim Czesław Miłosz.

Literature ::
Translation ::

minimap