This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Szymborska, Wisława, Works translated to English

Image of Szymborska, Wisława
Szymborska, Wisława
(1923–2012)
1996

Works

16th May 1973 {Czerniawski, Adam} (Dnia 16 maja 1973 roku)
A word on statistics {Trzeciak, Joanna} (Przyczynek do statystyki)
A Cat in an Empty Apartment {Whipple, Walter} (Kot w pustym mieszkaniu)
Atlantis {} (Atlantyda [video])
Clouds {Cavanagh, Clare, Barańczak, Stanisław} (Chmury)
Lot's Wife {Cavanagh, Clare, Barańczak, Stanisław} (Żona Lota)
On Death, without Exaggeration {Cavanagh, Clare, Barańczak, Stanisław} (O śmierci bez przesady)
Photograph from September 11 {Cavanagh, Clare, Barańczak, Stanisław} (Fotografia z 11 września)
Pi {} (Liczba pi)
Possibilities {Cavanagh, Clare, Barańczak, Stanisław} (Możliwości)
Some like poetry {Czerniawski, Adam} (Niektórzy lubią poezję)
The Joy of Writing {Cavanagh, Clare, Barańczak, Stanisław} (Radość pisania)
The Three Oddest Words {Cavanagh, Clare, Barańczak, Stanisław} (Trzy słowa najdziwniejsze)
True Love {Cavanagh, Clare, Barańczak, Stanisław} (Miłość szczęśliwa)
Utopia {Cavanagh, Clare, Barańczak, Stanisław} (Utopia [video])
Vermeer {Cavanagh, Clare} (Vermeer [video])
Writing a curriculum {Flint, Austin, Drabik, Grazyna} (Pisanie życiorysu)
Literature ::
Translation ::

minimap