This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Hašek, Jaroslav, Hungarian biography

Image of Hašek, Jaroslav
Hašek, Jaroslav
(1883–1923)

Biography

Jaroslav Hašek (1883. április 30. – 1923. január 3.) cseh humorista és szatirikus író. Legismertebb műve a Švejk a derék katona, amelyet több mint hatvan nyelvre lefordítottak.

Prágában született, Josef Hašek középiskolai matematikatanár fiaként. A szegénység miatt a háromgyermekes családnak gyakran költöznie kellett. Édesapja halálakor Jaroslav 13 éves volt. 15 évesen kimaradt az iskolából. Rövid ideig banktisztviselőként dolgozott, volt kutyaárus is, majd szabadfoglalkozású író és újságíró.
1906-ban csatlakozott az anarchista mozgalomhoz. Rendszeresen felolvasásokat tartott munkások előtt, majd 1907-ben az anarchista Komuna lap szerkesztője lett. A rendőrség folyamatosan figyelemmel kisérte, többször letartóztatták és bebörtönözték. Egy alkalommal több hónapnyi börtönbüntetést kapott egy rendőrtiszt megtámadásáért.
1907-ben ismerte meg későbbi feleségét, Jarmila Mayerovát. Mivel a lány szülei nem tartották megfelelő férjnek az anarchista írót, a szerelmes Hašek megpróbált visszalépni az anarchizmustól és íróként állásba lépett. Amikor az írót ismét letartóztatták, a lányt szülei vidékre vitték, remélve hogy ezzel a kapcsolatuknak vége szakad. Ez ugyan nem történ meg, de Hašek végleg szakított az anarchizmussal és kizárólag az írásnak szentelte magát. 1909-ben az Állatok Világa című lapnak lett a szerkesztője, de ez nem tartott sokáig, mivel elbocsátották az általa kitalált állatokról írott cikkei miatt.
1910-ben feleségül vette Jarmila Mayerovát. A házasság nem volt boldog; 1913-ban az asszony visszaköltözött a szüleihez.
Az első világháború kitörésekor Hasek belépett a hadseregbe. A fronton töltött rövid idő után 1915-ben orosz fogságba esett. 1916-ban elengedték a fogolytáborból, hogy propagandistaként csatlakozzon az újonnal alakuló Cseh Légióba.
A forradalom után Oroszországban maradt, belépett a bolsevik pártba és ismét megnősült. Ufában élt és dolgozott, mint a keleti front 5. hadseregének politikai tisztje. A Mi útunk és a Vörös Európa újságokat szerkesztette. 1919-ben visszatért Prágába, hogy befejezze a Švejket. Az író nem volt túl népszerű, mivel árulónak és bigámistának tekintették.
A Švejk, a derék katona és egyéb történetek című könyve 1912-ben jelent meg. Ebben a műben bukkan fel először Švejk alakja, de a szeretetre méltó együgyű figura csak a világháború után a regénnyel vált híressé. A regény utolsó fejezeteit betegsége miatt már csak diktálni tudta, és 1923-ban, nem egészen 40 évesen meghalt.

Literature ::
Translation ::

minimap