This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Füst Milán, Slovak biography

Image of Füst Milán
Füst Milán
(1888–1967)

Biography

(1888-1967)
Füst bol právnikom, i stredoškolským pedagógom. Pomerne skoro začal písať básne, nesypal ich však z rukáva, jeho poézia sa rodila pomaly, aby potom z rúk vydával už dokonalé dielo. Zaviedol a udomácnil v maďarskej poézii voľný verš. Jeho poézia znamenala i rozchod s rýmom a klasickou rytmikou verša.
Jeho vnímanie sveta malo azda najbližšie k pesimizmu. Je rozčarovaný zo zloby, smútku a nešťastia. A udalosti 20. storočia ho v jeho pesimizme iba utvrdzujú. Sociálna citlivosť ho priviedla k socialistom. V období Republiky Rád zastáva dokonca funkciu vo Zväze tvorivých umelcov a vedeckých pracovníkov. Po páde Republiky Rád sa už k učeniu nemôže vrátiť a je odkázaný žiť len z písania. Našťastie, jeho manželka bola úspešná podnikateľka, nemusel sa teda obávať o živobytie a mohol sa pokojne venovať tvorbe.
Pre jeho krátke prózy je charakteristická grotesknosť. A práve súznenie grotesky s hlbokým pesimizmom robia z Füsta tak zvláštneho, moderného autora.
V roku 1942 publikoval román Ľúbil som svoju ženu (Feleségem története, 1942), v ktorom rozpráva príbeh zžierajúcej žiarlivosti osamelého, čudáckeho lodného kapitána a jeho manželky. Tento rozsiahly psychologický román sa už po vojne stal svetoznámym. Cez francúzsky preklad sa zaradil medzi výnimočné diela prózy 20. storočia.
Milán Füst bol aj významným dramatikom. Jeho najznámejšími hrami sú Henrich IV. a Nešťastní (Boldogtalanok), ktoré sú dodnes pravidelne uvádzané na maďarských javiskách.
Literature ::
Translation ::

minimap