This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Mészöly Miklós, Hungarian Reception

Image of Mészöly Miklós
Mészöly Miklós
(1921–2001)

Reception

Azok, akik Mészöly Miklós nevével csak 1990, a rendszerváltás utáni években találkoztak, akik csak írói pályája utolsó évtizedében vállalt közszereplését, a magyarországi Charta-mozgalommal kapcsolatos tevékenységét ismerik (a Demokratikus Charta egyik szóvivője volt), akik csak arról hallottak, hogy 1992-ben Soros-életműdíjat kapott, minden bizonnyal némi csodálkozással olvassák a fenti címet. Hát hogyan? A demokratikusan megválasztott magyar kormány működése ellen tiltakozó, szocialista-liberális elveket megfogalmazó politikai kiáltványokat nevével jegyző író munkásságában helye van az ún. „Erdély-problémának”? Tartsunk rendet a történésekben, és lássunk néhány hiteles tényt, beszédes dokumentumot.
     Erdély történetéről, az ott élő magyarság sorsáról a legtöbb ismeretet Mészöly Miklós a feleségétől kapta. Polcz Alaine Kolozsváron született 1922-ben, ott érettségizett, szüleinek ott volt családi háza; első, rövid életű házasságát is 1944 tavaszán ott kötötte. Szülei családjának kiterjedt rokonsága élt Erdélyben, többek között Kolozsvárott és Vizaknán. Polcz Alaine a szovjet katonaság bevonulását Kolozsváron élte át. Erről szól megrendítő erővel Asszony a fronton című memoár-kötete. (Szépirodalmi, Bp., 1991.) Amikor a második világháború befejezését követően a nagyhatalmak ismét egész Erdélyt Romániának ítélték, Magyarországra jön. Első férje meghal. Ezt követően találkozik Mészöly Miklóssal. 1949 nyarán kötnek házasságot. Mészöly Miklós több muinkája (pl. Bunker című drámája) felesége elbeszélésétől kapott impulzust. Erdéllyel kapcsolatos alapélményét is felesége közvetíti számára. Többször tesznek közös utazást Erdélybe. Az író megismeri felesége szülei kiterjedt erdélyi rokonságát, az erdélyi városok és falvak lakosságát, az erdélyi tájat.
(Tüskés Tibor: Mészöly Miklós és Erdély)

Literature ::
Translation ::

minimap