This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Grynberg, Henryk, Polish biography

Image of Grynberg, Henryk
Grynberg, Henryk
(1936–)

Biography

Henryk Grynberg (1936) prozaik, poeta, dramaturg i eseista urodził się w Radoszynie. Lata okupacji przeżył w kryjówkach i na tzw. "aryjskich papierach". Z całej, licznej rodziny Henryka Grynberga wojnę przeżyli jedynie on i matka. Po wojnie zdał maturę w Łodzi i studiował na wydziale dziennikarskim w Warszawie. W roku 1967 jako aktor warszawskiego Teatru Żydowskiego wyjechał na tournee do USA, gdzie pozostał i gdzie mieszka do dzisiaj. W roku 1971 ukończył studia slawistyczne na University of California, następnie został współpracownikiem Voice of America.
W soich książkach rozważa kwestie losów Żydów, często sięga po materiał autobiograficzny i biograficzny. Jego żydowski bohater jest najczęściej narratorem, ale to, co przeżyte ma wymiar metafory i jest dopełnione doświadczeniami innych "ocaleńców". W powieściach Życie ideologiczne és Życie osobiste opierał się na swoje przeżycia z lat powojenne w Polsce i opisuje działanie ówczesnego Teatru Żydowskiego.
Literature ::
Translation ::

minimap